Kõik õpimeetodid

Hõmmm…

Põnev, turvatunnet proovile panev ja keskendumist nõudev jäälõhkuja.

Kirjeldus:

Palu endale meetodi läbiviimiseks appi paar vabatahtlikku, kes jälgivad, et keegi ennast harjutuse ajal ära ei lööks ega muul moel haiget ei saaks.

Selgita osalejatele ülesannet:
– Palu kõigil laskuda põrandale käpuli või kükki (kui käpuli on ebamugav) ning sulgeda silmad. Palu osalejatel hakata aeglaselt ruumis ringi liikuma “hõmisedes” ühtlaselt ja pidevalt (öeldes madala ja vaikse häälega hõmmmmm).
– Selgita, et ühel hetkel puudutad, kokkulepitud viisil, ühe osaleja pead, mille peale lõpetab tema liikumise ja hõmisemise. Kõigi teiste, ruumis ringi liikuvate ja hõmisevate, osalejate ülesanne on leida see vaikiv inimene ning jääda tema kõrvale/vastu paigale ning samuti vait.
– Lõpptulemuseks (ideaalvariandis) peaksid kõik osalejad olema kogunenud väljavalitud ümber n-ö puntras koos ja vait.

Võid peale harjutust analüüsida, kuidas osalejad tundsid end harjutuse käigus, mis neid aitas eesmärgile jõuda, milliseid paralleele saab tõmmata nende tegevusse igapäevases elus jne.

Skip to toolbar