Kõik õpimeetodid

9 punkti probleem

Lihtne ja kiire harjutus meie mõtlemise raamidele osutamiseks.

Kirjeldus:

Jagage joonised osalejatele laiali, üks joonis inimese kohta. Paluge osalejatel üksinda töötada ja ühendada üheksa punkti nelja sirgjoonega, ilma pliiatsit paberilt tõstmata. (Nad võivad pliiatsi paberilt tõsta alles pärast nelja (ühendatud) sirgjoone tõmbamist.)

Mõne aja pärast küsige, kas keegi on lahenduse leidnud ja vaadake, kuidas nad seda teinud on. Tegelikult on ainuke võimalus selle lahendamiseks kahe sirgjoone pikendamine väljapoole üheksast punktist moodustuvat kujuteldavat ruutu. Joon algab näiteks ülemisest vasakpoolsest nurgast ja läheb diagonaalselt alla paremale. Alt paremast nurgast algab teine joon, mis läheb horisontaalselt vasakule ja alumisest vasakpoolsest nurgapunktist edasi. Alustage kolmandat joont väljastpoolt ruutu ja ühendage esimese veeru teine punkt esimese rea teise punktiga ja liikuge jälle ruudust väljapoole. Neljas joon algab väljastpoolt ruutu, otse ülemise parempoolse nurgapunkti kohalt ja läheb otse alla.

Uurige koos osalejatega, miks oli sellele mõistatusele raske lahendust leida. Osutage, et inimestel kipub asjade suhtes olema piiratud vaatenurk ja, et mõnikord peame me piiridest väljuma, eriti kultuuridevahelise õppe puhul. Meie endi tavalised, kultuurist mõjutatud vaatenurgad võivad kultuuridevahelises keskkonnas lahenduste leidmisel olla tõsiseks piiranguks – peame suutma näha laiemalt.

Autor/allikas: T-Kit nr 4, Kultuuridevaheline õppimine

Vahendid: igale osalejale leht 9 punktiga.

Modifikatsioone: sarnase põhimõttega võib mõtlemise raamide käsitlemiseks kasutada mitmesuguseid muid mõistatusi (i.k enigmas).

Skip to toolbar