Kõik õpimeetodid

Nimeline koht

Osalejad istuvad ringis toolidel. Igaüks ütleb alustuseks selgelt oma nime, mis jääb seotuks tooliga/kohaga, kus osaleja istub (järgnevad osalejad, kes istuvad samal toolil kannavad/peavad reageerima seal esimesena istuja nimele).

Ükshaaval hakkavad osalejad kutsuma kedagi teist mingisse ühistegevusse (võib paluda, et tegemist oleks kas osaleja hobiga vmt mis teda iseloomustab) Nt: Jaana, kas sa tuleksid minuga joogasse ? Juhul kui kutsutu tunneb, et talle on tegevus sobiv/südamelähedane, siis võib vastata jaatavalt kui ei, siis eitavalt. Ja omakorda kutsuda järgmist osalejat midagi muud koos tegema.

Peale mõnda korda palu kõigil osalejatel kohad vahetada. Mäng jätkub, kuid nüüdsest peab reageerima vastavalt nö nimelisele toolile (kui osalejad tunnevad üksteist paremini, siis võib vastuse anda samuti vastavalt nimelisele toolile, kui ei tunta üksteist veel väga hästi, võib vastata ka iseendana). Kui keegi eksib (ei reageeri õigele nimele) siis liiguvad osalejad ringis edasi nõnda, et „eksija“ saaks istuda küsija paremal pool olevale toolile.

Skip to toolbar