Kõik õpimeetodid

Nukud puul

Seda meetodit võib kasutada väiksemates või suuremates rühmades päevalõpu ülevaate ja ka lõppülevaate tegemiseks.

Kirjeldus:

Et kõik rühma liikmed sõna saaksid, tuleks seda harjutust teha väiksemates, kuni 6-liikmelistes gruppides.

Kõigil rühma liikmetel palutakse väljendada oma hetketundeid ja/või oma rahulolu programmi või muude aspektidega nagu nende endi õppimine, rühmasisene dünaamika jne.

Selleks palutakse osalejatel valida üks kuju (või nukk) pildil, mis nende arust kõige rohkem kujutab nende hetkemeeleolu seoses hinnatava aspektiga. Kui kõik on omale nuku valinud, selgitavad osalejad üksteisele oma valiku põhjuseid.

Autor/allikas: T-Kit nr 10, Õppetegevuse hindamine

Vahendid: pildid nukkudega puul, üks iga osaleja jaoks

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: visuaalsete grupihindamise meetodite puhul on oluline kommentaarid kirja panna. Kirjalikud märkmed on oluliseks täienduseks visuaalsele teabele – aidates seda seletada ja mõista.

 

Skip to toolbar