Kõik õpimeetodid

Poolt või vastu

Tegemist on väiteharjutusega, kus osalejad peavad juhendaja poolt esitatud väitele reageerima kas sellega nõustustes (JAH) või mitte nõustudes (EI).

Kirjeldus:

Osalejad kogunevad ruumi keskele. Juhendaja ütleb mõne teemakohase väite ning osalejad peavad seda kuuldes valima endale positsiooni: JAH (olen nõus) või EI (ole nõus). Kui osalejad on oma poole valinud, siis toimub lühike arutelu, kus mõlemad pooled saavad oma seisukohti kaitsta. Osalejatel on võimalus ka peale arutelu oma pooli vahetada.

Mõned näited väidetest (kasutatud vabatahtlikele suunatud koolitustel):
– teiste aitamine on isekas tegu
– vabatahlikuks olemine peaks alati olema tasuta
– vabatahtlikuks olemine on parim viis muuta maailma jne.

Vastavalt koolituse teemale võib väiteid muuta. Sobib harjutus mõne teema sissejuhatuseks. Oluline on leida väited, mis on intrigeerivad ning väljendavad erinevaid arusaamu.

Autor/allikas: Piret Jeedas

Vahendid: avar ruum, seina peal soovituslikult sildid JAH ning EI.

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: võib selguda, et väited ei ole väga intrigeerivad ning ei teki tugevat vastasleeri. Vastasleer on aga hea just erinevate seisukohtade väljatoomiseks.

Modifikatsioone: võimalik on integreerida harjutusse selline osa, kus osalejad ise mõtlevad intrigeerivaid teemakohaseid väiteid välja.

Skip to toolbar