Kõik õpimeetodid

Viimane ring (lõpuring)

“Viimane ring” annab osalejatele enne äraminekut võimaluse väljendada, mis on nende meelest kõige olulisemad elemendid või mida pole veel mainitud. Vahel kujuneb sellest emotsionaalne hetk enne programmi lõppu.

Kirjeldus:

See on väga lihtne ja seisneb selles, et kõik osalised saavad järjekorras rääkida ära kõik, mida peavad vajalikuks. Pidage vaid meeles, et sellest võib lõpuks kujuneda pikk ja väsitav sessioon. Selle vältimiseks ja aitamaks osalejatel keskenduda vaid kõige olulisemale, võite igaühel lasta öelda näiteks vaid ühe lause.

Viimases ringis väljendatud mõtted pole alati hästi läbi mõeldud ning ei tundu väga olulistena. Kuid väljendatud tunded ja muljed on tihti väga palju ütlevad ning võivad meil aidata mõista teiste hindamismeetodite tulemusi. Seetõttu on oluline peamised viimases ringis väljendatud mõtted üles märkida.

Variatsioonid:

Viimase ringi üks väga dünaamiline variatsioon on “tikutoos”. Selle dünaamika tuleneb pingest ja kiirusest.

Teil on vaja ühte või kahte tikutoosi (üks tikk igale osalejale on piisav) ja taldrikut või pange. Osalejatel palutakse ükshaaval süüdata üks tikk ja rääkida vaid seni, kuni tikk põleb. Kui tikk on põlenud, tuleb oma mõte kohe lõpetada.

Teiseks viimase ringi võimaluseks on võtta üks ese, soovitavalt selline, mis kuidagi projekti kujutab, ning saata see osalejate seas ringi käima. See, kelle käes ese parasjagu on, selle kord on kõneleda, ja kui ta on oma jutu lõpetanud, annab ta selle koos kõnelemise õigusega edasi järgmisele isikule.

Selle üheks variandiks on kasutada ka nöörikera. Kõik osalejad väljendavad oma arvamust ning annavad kera järgmisele edasi, mistõttu grupi liikmete vahele tekib ämblikuvõrgulaadne võrk.

Skip to toolbar