Kõik õpimeetodid

Kiri iseendale

“Kiri iseendale” on üks lihtsamaid, enim kasutatud ja tõhusamaid personaalse hindamise meetodeid. Meetodi abiga võib saada programmi mõju kohta huvitavaid ja põhjalikke tulemusi. Kuna see on personaalne meetod, võib see aidata ka osalejal saada teadlikuks teatud progressist, mida ta on oma osaluse tulemusel teinud ja mida ta muidu ei taipaks.

Kirjeldus:

“Kiri iseendale” on väga isiklik meetod. Vahendajal ei ole võimalik sellesse protsessi sekkuda või seda mõjutada, kuna tema kirja ei loe. Lõppude lõpuks on see ju kiri iseendale, mida osaleja võib kirjutada oma emakeeles, ja see, mida ta kirjutab, jääb tema enda teada.

Te palute osalejatel kirjutada endale ühe kirja. See, millal te palute neil seda teha, sõltub teie projekti kavast. See võib olla projekti esimesel päeval, viimase päeva keskel või enne lahkumist. Otsus tehakse vastavalt sellele, mida te kirjaga saavutada tahate. Igal juhul on oluline anda osalejatele selle kirja kirjutamiseks piisavalt aega ja ruumi ning selle kirja tähtsus tuleks kõigile osalejatele selgeks teha.

Kui osalejad kirjutavad kirja projekti esimesel päeval, võite paluda neil kirjutada paljudel teemadel, näiteks, miks nad otsustasid osaleda (nende motiivid), nende esmamulje meeskonnast, teistest osalejatest või projekti toimumise riigist (kui nad on välismaalt sinna tulnud).

Kui kirja kirjutatakse viimasel päeval, võivad kirjas olla sarnased teemad, mis keskenduvad erinevatele aspektidele, näiteks, kas nad on projektitegevusega rahul, mida nad õppisid, mida nad sealt endaga koju kaasa viivad, millist osa nad kõige enam/vähem nautisid ja kuidas nad kavatsevad õpitut kodus rakendada. Kui nad on kirja kirjutamise lõpetanud, panevad nad selle ümbrikku, kleebivad selle kinni ning kirjutavad peale oma täisnime ja postiaadressi. Projektimeeskond saadab kirjad osalejatele mingi aja, näiteks kahe kuu möödudes pärast projekti läbisaamist. See võimaldab osalejatel võrrelda oma esialgseid perspektiive ja tundeid nendega, mis neil on kaks kuud pärast projektis osalemist.

Autor/allikas: T-Kit nr 10, Õppetegevuse hindamine

Vahendid: kirjapaber osalejatele kirjutusvahendid kõigile

Skip to toolbar