Kõik õpimeetodid

Juhendamisteemalne harjutus

Käesolev harjutus on hea sissejuhatus juhendamistemaatikasse.

Kirjeldus:

INDIVIDUAALNE ÜLESANNE
– joonistage alguseks neli nelinurka, neli kolmnurka ja neli ringi nii, et nad oleksid omavahel ühendatud. Ärge näidake seda kaaslastele.

ÜLESANNE KOLMIKUTES
– ülesandeks on juhendada teist inimest oma kujundi joonistamisel (lõpptulemusena on minu kui juhendaja joonistus kajastunud juhendatava töös);
– praktiseerige juhendamist kolmikutes: üks juhendab, teine täidab, kolmas vaatleb (vajadusel tehakse märkmeid); – kui kõik osapooled on rollid täitnud, toimub tagasisidestamine väikses grupis

ARUTELUKS/JÄRELDUSTEKS
Ühine arutelu, mis iseloomustab juhendamist – mida tuleb juhendamisel silmas pidada

Autor/allikas: Kairi Birk ja Elina Kivinukk

Vahendid: paberid ja pastakad osalejatele

Modifikatsioone: mängu keerulisemaks muutmiseks, võib soovi korral juhendatav siduda silmad kinni.

Skip to toolbar