Kõik õpimeetodid

Kaheliini tagasiside

Harjutuse käigus saavad osalejad arutleda ja käsitleda soovitud teemat.

Palu mängijatel moodustada kaks rivi seistes nägudega vastakuti (vahemaaks kahe rivi vahel väljasirutatud käte kaugus). Kaks rivi peaksid seisma vastakuti nii, et igal mängijal on vastas paariline.

Eelnevalt on mängujuht kogunud eelnevate tegevuste (sh loengud, mängud, aktiivtegevused vm) käigus erinevaid väiteid, mis tunduvad õpikogemuse seisukohast olulised ja seonduksid kogu programmi eesmärkidega.

Väidete arv peab vastama paaride arvule (et kõik omavahel saaksid ühe väite üle arutleda). Mängujuht ütleb ühe väite ning palub paarilisega selle üle arutada ühe minuti jooksul alustades mängujuhi märguande peale. Mängujuht jälgib kella. Kui minut on täis, palub vestluse lõpetada ning paremal pool seisvatel mängijatel astuda sammu vasakule, st iga mängija astub uue paarilise ette. Rivi esimene inimene, kes jääb paariliseta, läheb rivi lõppu. Mängujuht ütleb uue väite ning palub jälle arutleda oma uue paarilisega ühe minuti jooksul. Tegevust võib korrata niikaua, kuni kõik on kõigiga rääkinud.

Skip to toolbar