Kõik õpimeetodid

WWW

Ülemaailmne võrk (ehk World Wide Web, WWW) ühendab maailma mitmel moel. “Ülemaailmne tõrjumiste võrk” toob (kogu grupis tehtava harjutusena) esile tõrjumise erinevad põhjused. See muudab vastastikused sõltuvused ja seosed konkreetsete näidete alusel nähtavaks. Kultuuridevahelise õppimise mõjude ulatuslikum käsitlus!

Kirjeldus:

1) Joonistage põrandale (või moodustage köiega) kolm paralleelset joont piisava vahemaaga nende vahel, märkides need kolme tasandina: isiklik, grupi ja ühiskonna tasand. Osalejad kogunevad selle ümber ringi.

2) Selgitage harjutuse eesmärki: muuta nähtavaks tõrjumise erinevad mõjud. Grupp valib ühe näite tõrjutud inimesest (“immigrant”, “vähemuse esindaja” vmt).

3) Üks inimene alustab nüüd köit käes hoides isikliku tasandi joonel, valitud isiku nimel midagi väljendades: “Olen immigrant ja tunnen ennast väga üksikuna (ma olin sunnitud oma riigist lahkuma vms)”. Mängujuht: “Miks?” Joonel olev inimene peab nüüd põhjendust tuues vastama: “Kuna keegi ei pea mind siin teretulnuks (minu riigis oli sõda jne)” “Miks?”

4) Nüüd ühineb harjutusega teine inimene, vastates, kuid lugu edasi arendades. (“Ma olen sõdiva riigi president ja minu rahvas on näljas. Ma olen selle riigi kodanik ja mulle ei meeldi välismaalased, kes võtavad mu töökoha ära.” jne.) See teine inimene valib koha ühel kolmest joonest vastavalt tasandile, millel tema põhjendus asub (näit. vaesus – ühiskondlik, hirm – isiklik, töökoha surve – grupi tasand). Ta võtab kätte järgmise osa köiest. Osalejad võivad arutleda, millist tasandit see põhjus puudutab, juhul kui see ei ole selge. Osaleja ise otsustab, kuhu ta ennast paigutab.

5) Nüüd ühineb järgmine inimene ühe põhjusega, selgitades varem väljendatud põhjuse tagajärge ja valides köit hoides koha ühel joontest, kaaludes alati, kas põhjus puudutab isiklikku (tunded, taju, arvamused jne), grupi (perekond, sõbrad, töökoht jne) või ühiskonna tasandit (struktuurilised põhjused, poliitilised süsteemid, asutused, riigid jne).

6) Jutustamine jätkub, kuni inimesed ühinevad ja köiest haaravad. Kui nad on oma kohad sisse võtnud, jäävad nad sinna. Grupp arendab koos tõrjutud inimese isiklikku lugu, kuid samal ajal ka “ülemaailmset võrku”, mida tähistab inimesi ühendav köis.

Soovitavalt teeb teine koolitaja märkmeid esitatud põhjenduste, kaasatud tegelaste ja selle kohta, millist tasandit see puudutab, et säilitada tulemused edasiseks aruteluks.

Autor/allikas: T-Kit nr 4, Kultuuridevaheline õppimine

Võimalikud raskuskohad rakendamisel: selle loo erinevate tasandite nägemine on emotsioone äratav. Läbiviija sekkub ainult harjutuse dünaamika säilitamiseks või kaose vältimiseks.

Skip to toolbar