Kõik õpimeetodid

Dispuut

Dispuut sobib hästi kahe vastandliku seisukoha lahtimõtestamiseks, kusjuures on ette teada, et nö õiget vastust pole sellele küsimusele olemas. Dispuut kujuneb sobiliku teemavaliku korral sageli haaravaks, tempokaks ja emotsionaalseks.

Dispuudis osalevad kaks meeskonda (3-5 liiget kummaski) ja žürii – ekspertgrupp, kes teatab hiljem võitja. Žürii langetab otsuse kriteeriumide põhjal, mis võivad olla alguses osalejatele teada, aga võivad ka selguda lõpus. On tähtis, et kriteeriumite hulgas oleksid tasakaalus emotsionaalsemad-subjektiivsemad (näiteks „köitvus”) ja ratsionaalsemad-objektiivsemad (näiteks „faktidel põhinemine”).

Protseduuri juhib läbiviija, kes on teema suhtes neutraalne ja annab vastavalt ette teada olevale protseduurile asjalistele sõna, vajadusel teeb nalja, julgustab vms.

Protseduur:

10 min ettevalmistamist – meeskonnad istuvad eraldi kokku ja formuleerivad oma platvormi, lepivad kokku esinemisjärjekorra jms
Platvormi esitamine (maks 2 min kumbki) – lühikese sõnavõtuga antakse edasi oma meeskonna lähtekohad. Seda võib teha üks inimene meeskonna nimel või ka mitu.

7 min ettevalmistamist – valmistakse ette küsimused, mis võivad olla nii enda platvormi tugevdamisele kui ka teiste platvormi nõrgendamisele suunatud.
Küsimused ((4×30 sek) – 45 sekundit vastamiseks)

7 min ettevalmistamist
Lõpukõned (4x maksimaalselt 1,5 min)

Žürii teeb teatavaks võitja ja põhjendab. Võimalusel järgneb ühine arutelu.

Autor/allikas: Uku Visnapuu

Skip to toolbar