Kõik õpimeetodid

Hindav uuring

Hindav uuring on kõige väärtuslikum meetod selleks, et tunnustada erinevate kultuuride väärtushinnanguid. Hindavat uuringut kasutatakse ühiskonna olulisuse ja väärtushinnangute taasseostamiseks, eriti juhul, kui on täheldada erinevate kultuuride vahelist usaldamatust.

Kirjeldus:

1) Jagage grupp vähemust ja enamust esindavatest inimestest koosnevatesse paaridesse.

2) Jagage laiali küsimustikud (lisatud harjutusele) ja juhtnöörid. Selgitage sissejuhatuseks harjutuse sisu ja eesmärki. Andke igaühele 15 minutit küsimuste esitamiseks (kokku 30 minutit).

3) Paluge küsitlejatel individuaalselt koostada ja kirjutada pabertahvlile kokkuvõte väärtushinnangutest, mida nad uuringu läbiviimise ajal avastasid, pannes esimesele kohale oma kultuuris kõige tavalisema ja (10 minutit).

4) Paluge grupil koostada nimekiri ühistest väärtushinnangutest ja leitud erinevatest väärtushinnangutest: andke osalejatele selleks piisavalt aega (15 minutit).

5) Arutelu (40 minutit).
Küsige osalejatelt, kuidas nad tundsid ennast küsitlemise ajal, kuidas nad tundsid ennast küsitlejatena. Millal neid viimati hinnati enamusse või vähemusse kuulumise alusel? Küsige, kuidas nad seostavad seda vähemuse ja enamuse suhetega. Kas enamuse ja vähemuse väärtushinnangutes on märkimisväärsed erinevused, või on need ühised? Milliseid väärtushinnanguid tihti kuulutatakse, ehkki neist kinni ei peeta?

Autor/allikas: Allikas: T-Kit nr 4, Kultuuridevaheline õppimine

Vahendid: pastakad, pabertahvlid, markerid ja kleeplint.

Skip to toolbar