Kõik õpimeetodid

Leia nööri teine ots

Harjutus aitab kiirelt moodustada paare.

Lõika täpselt nii palju nööre kui palju peab tulema paare. Seejärel pane nöörid pooleks ning võta nööride keskkohast kinni. Tõsta nöörid üles ning palu igaühel haarata ühest nööri otsast. Tekivad paarid, vastavalt sellele, kes millisest nöörist kinni võttis.

Skip to toolbar