Kes on noorsootöötaja?

Noorsootöötaja võimestab ja juhendab noort oma elu ja ühiskonnas toimuva üle kriitiliselt/analüüsivalt arutlema ning toetab teda tema elutee kavandamisel, mõtestamisel, aga ka ühiskonnaelus osalemisel, muutuste algatamisel ja elluviimisel. Samas on noorsootöötaja roll olla eeskuju ja juhendaja, toetades noort kindlate eluetappide läbimisel, ühiskonnanormide mõtestamisel ja omaksvõtmisel, otsides ja toetades leidma neid ressursse nii noorest endast kui ka väljastpoolt.

Viis noorsootöö protsessi iseloomustavat põhimõtet:

1. Noorsootöötaja tegeleb noortele harivate tegevuste organiseerimise ja juhendamisega – seega peab ta teadma õppimisest mitteformaalses keskkonnas, aga ka informaalsest õppimisest.

2. Noorsootöötaja tegeleb võimestamisega – seega peab ta oskama märgata, usaldust luua ja hoida, küsida, kuulata, arutleda ja tagasi peegeldada, aga kindlasti ka innustada, julgustada, eksimiseks ruumi anda jne.

3. Noorsootöötaja on oma tegevustes kaasav, otsides muuhulgas lahendusi nende noorte kaasamiseks, kes on eemale jäänud noorsootöö jm võimalustest.

4. Noorsootöötaja on oma töös väljendusrikas – eelkõige loovust ja noorte andeid ning potentsiaali toetav, seega ka ise loov ning uuendusmeelne.

5. Noorsootöötaja toetab noori neid ennast, kogukonnaelu ja ühiskonda puudutavates küsimustes ja otsustes osalema ja kaasa rääkima.

 

Noorsootöötaja elukutse eeldab pühendunud ja professionaalseid töötajaid, kes rakendavad oma töös väärtuseid. Eetika puudutab seda, mida me teeme, kuidas teeme või miks midagi tegemata jätame, aga ka seda, kes me oleme ja mida me väärtustame. Kui eetika keskne küsimus on “kuidas peab elama?”, siis kutse-eetika on praktiline eetika, mis tegeleb väärtusküsimustega ühe elukutse raames ehk eetika keskse küsimuse võib siin sõnastada: „kuidas peab töötama?“. Loe lähemalt kutse-eetikast.

Skip to toolbar