Koolitus “Spetsialistist juhiks”

26.02.2018

Iga organisatsiooni juht on nagu kapten laevas – tema määrab kuhu laev sõidab, kes on pardal ja mis on nende ülesanded. Nagu organisatsioonide valikuid kitsendavad välised tingimused (kasutada olevad vahendid, põhikiri, seadusandlus jne), on ka laevakaptenil mitmeid väliseid asjaolusid, mida ta peab arvestama. See ongi strateegilise juhtimise olemus – arvestades väliseid tingimusi ning olemasolevaid ressursse kujundada oma keskuse kvaliteedimärk ja selge siht, kuhu ollakse teel ja panna kogu meeskond selles suunas pingutama.

Koolitusprogrammi elluviimisel oleme hästi praktilised, võtame korraks igapäeva tormamisest aja maha ja mõtleme kuhu maailm teel on? Kuidas selles maailmas peaks välja nägema noortekeskus? Milliseid seniseid praktikaid on arukas jätkata ja mida peaksime muutma, et meie noortekeskuse tegevuse tulemused vastaksid muutunud maailma ootustele, arvestades seejuures oma noortekeskuse reaalsust, võimalusi ja kogukonda?

Mõtteid tekib palju. Strateegia ongi valikute tegemise kunst – kunagi ei ole piisavalt aega ega raha, et teha kõiki soovitud asju. Millele sellises olukorras keskenduda ning kuidas ja mille alusel neid valikuid teha?

Koolituse raames vaatamegi, kuidas välis- ja sisekeskkonda analüüsida, sellest järeldusi teha, eesmärke seada ja tegevusi planeerida. Programm koosneb kolmest kahepäevasest moodulist, mille käigus osalejad vaatavad oma organisatsiooni tegevust nii väljast sissepoole (ehk huvitatud osapoolte ootuste vaade) kui ka seest väljapoole (ehk sisemiste ressursside ja protsesside vaade). Sellest lähtuvalt lepitakse kokku tasakaalustatud eesmärgid ja nende saavutamise teed.

Oluline on seejuures ka ühine ajaveetmine teiste noortekeskuste kolleegidega – üksteiselt saab õppida ning ühisest olemisest hakkavad päris kindlasti kasvama mitmed uued algatused.

Koolitus on ülesehitatud nii, et selle läbimise jooksul on võimalik kokku panna oma noortekeskuse uus strateegia.

Tutvu koolituse õppekavaga ning registreeri oma huvi!

Skip to toolbar