Noorteagentuuril on uus koolituskalender!

28.03.2018

SA Archimedese noorteagentuur võttis oma noorsootöötajatele mõeldud lehel mitteformaalne.ee kasutusele uue koolituskalendri, mis võimaldab Eesti noorsootöötajatel mugavamalt planeerida endale olulisi täienduskoolitusi.

Noorteagentuur kui Eesti suurim noortevaldkonna täienduskoolituste pakkuja võimaldab alates käesolevast aastast koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega (HITSA) kõigil noortevaldkonna töötajatel end varasemast mugavamalt ja lihtsamalt registreerida noortevaldkonna koolitustele.

Noorteagentuuri koolitustegevuste kvaliteedijuhi, Marko Vene, sõnul loob uus koolituskalender noortevaldkonna spetsialistidele paremaid võimalusi valida endale meelepäraseid koolitusi ja hoida silma peal ka oma professionaalsel arengul. „Sageli sünnib otsus konkreetse koolituse sobivuse kohta õppekava alusel. Kuna infosüsteem nõuab õppekavade standarditele vastavat kirjeldamist, siis ühtlustab see õppijatele esitatud infot ning muudab koolituste vahel valimise lihtsamaks ja mõtestatumaks. Selle tulemusel väheneb risk teha valesid otsuseid,“ selgitab Vene.

Veelgi kasulikumaks muudab uue koolituskalendri kasutajakonto loomine. Kasutajakonto omajal on ligipääs õpisündmuse infole ja lõpudokumendile, koolitustele registreerimine on üksjagu lihtsam, kogu täienduskoolituste info (läbitud või osaletud koolitused, nende koolituste õppekavad ja õppijale väljastatud dokumendid, aga ka kõik teavitused) on kasutaja jaoks leitavad ühest kohast, mis teeb oma koolitusandmete haldamise lihtsamaks.

Tulevikus hakkab asutuse juht süsteemi sisselogides nägema ka kõikide oma töötajate koolitusi, mis annab strateegilisema vaate töötajate arengu toetamisele.

Mitteformaalne.ee veebis esitatud koolituskalender kuvab HITSA täienduskoolituste infosüsteemi kaudu kõiki noorteagentuuri korraldatud koolitusi, mis on suunatud kõigile noortega töötavatele inimestele. Nii saavad noortega töötavad inimesed, kas ise või koostöös oma juhiga teha oma organisatsiooni koolitusplaani juba aasta alguses.

Koolituskalender võimaldab kasutajatel ühtlasi ka teada anda oma koolitusvajadustest, mis vaadatakse üle uue aasta koolituskava kokku panemise eel.

SA Archimedese koolituskalender on leitav https://mitteformaalne.ee/kalender/

Skip to toolbar