Rahvusvaheline “Passion for learning” koolitusprogramm õppimise toetamisest

12.04.2018

Paljud noorsootöötajad on kogenud, et noori on aina raskem kaasata.  Kas oled mõnikord mõtisklenud, kuivõrd oluline on õppima õppimise teema selles kontekstis? Millisena näed oma rolli noorte arengu toetamisel? Kuidas tugevdada õppimise elementi oma tegevustes, et noored osaleksid teie noortekeskuse/huvikooli/ organisatsioonis järjest aktiivsemalt ja julgemalt?

SA Archimedese noorteagentuur koostöös Läti bürooga alustab mitmekuuse koolitusprogrammiga “Passion for learning”, mille eesmärk on arendada noorsootöötajate pädevusi noorte õppimise toetamisel. Protsess kestab maist septembrini ja koosneb viiest etapist (sh 3 koolitust, mille vahele jääb praktikum / iseseisev töö õpitu rakendamiseks). Esimene koolitus on rahvusvaheline ja see toimub 8.– 12. mail 2018 Siguldas (Lätis).

Töökeeleks on inglise keel. Siseriiklikud tegevused toimuvad eesti keeles vajadusel tõlkega vene keelde.

Võtmesõnad:  õppimise olemus; õpimotivatsioon ja õpitahe; õpiprotsess; ennastjuhtiv õppija; kogetu mõtestamine; õpitu väärtustamine; õppimise vastu kire sütitamine; noorsootöö kõrgem kvaliteet.

Koolitaja Eesti poolt: Aune Lillemets, kellel on koolitajakogemus alates 2006. aastast. Peamised koolitussuunad on olnud sotsiaalne ettevõtlus ja aktiivõppe meetodid. Tal on noorsootöö kogemus õpilasfirmade ja erinevate noorte koolitusprogrammide näol. Aunele meeldib alati midagi uut juurde õppida. Viimasel ajal köidab teda mängude ja õppimise ühendamise teema ning ta on alati valmis joonistama üritusest visuaalse kokkuvõtte.

Kandideerimise tähtaeg on 19. aprill (k.a.)Loe lähemalt

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta, ajakava ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt.

Osalustasu: 32 EUR. Toitlustuse, majutuse ja koolitusega kaasnevad kulutused katab korraldaja programmi Erasmus+: Euroopa Noored raames.  Sõidukulud on enda kanda v.a. reisimine rahvusvahelisele koolitusele, mis toimub 8.– 12. mail 2018 Siguldas, Lätis. Reisi korraldab ja tasub SANA.

Tegu on Eesti-Läti koostööprojektiga, seega on Eesti delegatsiooni jaoks kuni 12 kohta. Suurepärane võimalus osaleda tandemis!

Sisulistes küsimustes võtke ühendust Anna Kuzinaga aadressil anna.kuzina@archimedes.ee või helistage 697 9217.

 

 

 

 

 

 

 

Visuaalide autor: Siiri Taimla

Skip to toolbar