UUS KOOLITUS: Noorsootöötaja kovisioon – töö keeruliste juhtumitega

03.05.2018

Kutsume osalema ühel pisut teistsugusel koolitusel, kus peategelane oled just sina – huvikooli õpetaja, huvijuht, noortega töötav spetsialist – ja sinu professionaalne kogemus!

SA Archimedese noorteagentuur ootab noortega töötajaid 25. mail Viljandisse, et üheskoos vahetada kogemusi ning eelkõige arutleda töös ette juhtuvate keeruliste olukordade ja nende lahenduste üle.

Noorsootöötajad puutuvad oma igapäevatöös kokku arvukate professionaalset või eetilist laadi dilemmadega:

  • Kes ma noorsootöötajana olen?
  • Kas minu isiklikud väärtused kõlavad kokku noorsootöö väärtustega ning väljenduvad minu igapäevatöös.
  • Kuidas suhelda probleemide lahendamisse kaasatud erinevate osapooltega – noortega, nende vanematega, õpetajate ja koolide tugispetsialistidega?

Meie koolitusel ’Noorsootöötaja kovisioon – töö keeruliste juhtumitega’ saad suurepärase võimaluse lahata teiste noorsootöötajate ringis professionaalses tegevuses esinevaid eetilisi valikuid nõudvaid olukordi. Juhtumid arutlemiseks valime „elust enesest“. Neile lahendusi otsides püüame vastuse saada ka küsimusele, kuivõrd lähtume noorsootöö professionaalidena isiklikest eetilistest printsiipidest ja väärtushinnangutest, kuivõrd tugineme noorsootöö kutse-eetikale?

Koolitusel osaleja:

  • kirjeldab professionaalses tegevuses ettetulevaid olukordi, mis nõuavad eetilisi valikuid;
  • analüüsib oma eetiliste valikute vastavust noorsootöö kutse-eetika printsiipidele;
  • põhjendab oma professionaalseid otsuseid nii isiklikest väärtushinnangutest kui noorsootöö kutse-eetika põhimõtetest lähtudes.

Noorsootöötajate kovisioonirühm võimaldab üksteist professionaalselt toetada: arutada igapäevase töö probleeme, leida sobilikke võimalusi nende lahendamiseks, kuulata üksteise emotsioone ning anda tagasisidet. Aidates kaaslasi aidatakse ka iseennast!

Registreerimine on avatud 10. maini!

Tule pane ennast kirja SIIN

Skip to toolbar