14.‑15.06.2018 Tallinnas arutame ja harjutame üheskoos, kuidas toetada noorte vaimset tervist

28.05.2018

Oodatud on kõik teemast huvitatud noortega töötavad spetsialistid (selle all mõistame nii noorsootöötajaid, huvihariduse spetsialiste, huvitegevuse korraldajaid, noortejuhte, mentoreid, koolitajaid kui ka kõiki teisi, kes noortega töötavad). Prioriteediks on TUGILA programmi teostajad, kes on varasemalt läbinud pikaajalise arenguprogrammis (2016-2018.a).

Koolituse “Noorte vaimse tervise toetamine” käigus arutame ja harjutame üheskoos, kuidas toetada noorte vaimset tervist, milliseid probleemide ohumärke võime märgata ning kuidas nende märkamisel tegutseda.

14.‑15.06.2018 Tallinnas tulevad  kõne alla järgmised teemad:

  • Vaimse tervise mõiste;
  • Levinumad vaimse tervise probleemid ja ohumärgid noorukite puhul;
  • Stigma ja selle mõju vaimse tervise probleemide käsitlemisele.

Praktiliseks osaks on:

  • Vaimse tervise vestluse juhised ja läbimäng;
  • Protokoll – kuidas tegutseda vaimse tervise ohumärkide korral.

Juhendavad:

  • Umberto Dorus Geerts. Koolitaja, sotsiaalpedagoog ja õpetaja Tartu Herbert Masingu koolis. Peaasi.ee meeskonna liige ja koolitaja + nõustaja. Täiskohaga koolitaja alates 2010.
  • Anna Haasma: kliiniline psühholoog.psühhoterapeut IV. Pädevus kogemusõppe põhimõtetest lähtuva õppetöö läbiviimiseks, täiskasvanute koolitamise kogemus.
  • Koolitust aitab ette valmistada ja ellu viia Piret Jeedas (Tugila arenguprogrammi juhtivkoolitaja).

Koolitusel osalemiseks palume registreeruda end hiljemalt 5. juuniiks.

Osalemine on tasuta (sh majutus vajaduse korral). Transpordi korraldus on osalejate enda kanda.

Koolitus viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 tegevuse “Noorsootöötajate koolituste arendamine” tegevuskava raames.

 

Pildi allikas: NOORTE TUGILA koduleht

Skip to toolbar