Arengupäev “Variatiivne ja rahvusvaheline huviharidus” 26.10.2018 Viljandis

01.10.2018

Kutsume arengupäevast osa võtma kõiki huvitegevuse kolleege, keda intrigeerivad küsimused:

  • Miks ja kuidas muuta huviharidus rahvusvahelisemaks?
  • Kuidas rahvusvahelise mõõtmega huvitegevus noortele kättesaadavaks muuta?
  • Milliste meetoditega kaasata noori õppekava koostamisse?
  • Kuidas teha edukalt koostööd üldharidus- ja huvikoolide vahel?

Inspireerivaid kogemusi jagavad huvikooli “Aplaus on paus” esindajad Eve Noormets ja Triin Laas ning nende pikaajaline partner Tai Kuningriigist, kes tegeleb kodukooli ja teatrikommuuni vedamisega.

Ettekande teevad ka Viljandi Huvikooli noored ja üldhariduskooli õpetajad, kes töötavad ühiselt üld- ja huvihariduse lõimimise kallal.

Arengupäev toimub 26.oktoobril 2018 Viljandis (kl 10:30-17:00).

Osalema on oodatud:

Huvikoolide juhid ja õpetajad, huvitegevuse pakkujad erinevatest organisatsioonidest, huviringide juhendajad ja huvijuhid, koolinoorsootöötajad, teemast huvitatud üldhariduskoolide õpetajad ja õppealajuhatajad.

Arengupäeval osalemine on kõigile tasuta. Transport koolituspaika on osalejate endi kanda.

Ootame registreerima HITSA täienduskoolituste infosüsteemis kuni 15.oktoobrini (k.a.)

 

Põnev lisavõimalus:

25.-28.10 toimub Viljandis laste ja noorte sügisene loomelaager, kus osalevad lapsed Eestist ja õpetajad Moradokmai kodukoolist ja teatrikommuunist, Taist. Arengupäeval  osalejatel on võimalus jääda peale seminari vaatlejatena loomelaagrisse. Rohkem infot aplausonpaus@gmail.com või 517 9773.

 

*Illustreeriva pildi allikas: Aplaus on paus

Koolitus viiakse läbi Struktuurifondide perioodi 2014-2020 tegevuse „Noorsootöötajate koolituste arendamine“ tegevuskava raames.

Skip to toolbar