КУРС УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ / Õppimisoskuste koolitus

17.01.2019

 
КУРС УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ

В течение курса участник:

 • – научится ставить свои личные учебные цели исходя из приоритетов собственного развития;
 • – будет знать и уметь определять основные препятствия, которые мешают эффективному обучению;
 • – овладеет эффективными техниками обучения;
 • – улучшит свои навыки публичных выступлений и коммуникации.

Основная целевая группа – люди, оставшиеся в стороне от обучения. Ждём на курс всех, кто хочет улучшить свои умения учиться.

Длительность обучения: 66 академических часов (38 часов аудиторной работы , 24 часа практической работы и 4 часа самостоятельной работы – подготовка своего мастер-класса).

Õppimisoskuste koolitus

Õppimisoskuste koolituse eesmärk: Koolituse lõpuks on õppija teadlik õppimise vajadusest ja on motiveeritud jätkama oma õppeteed

Koolituse lõpus õppija:

 • –          oskab püstitada isiklikke õppeesmärke lähtudes oma arengu prioriteetidest;
 • –          mõistab elukestvaõppe tähtsust;
 • –          oskab märgata põhilisi takistusi õppimises;
 • –          valdab tulemusliku õppimise võtteid;
 • –          valdab reflektsiooni viise;
 • –          parandas oma esinemis- ja kommunikatsioonioskuseid;
 • –          abivajaduse tunnetamisel pöördub spetsialistide poole (õppenõustaja, psühholoog, karjäärinõustaja).

Peamine sihtgrupp on elukestvas õppes vähem osalevad grupid. Oodatud on kõik inimesed, kes soovivad oma õppimisoskusi arendada. 

Maht: 66 akadeemilist tundi, millest 38 tundi on auditoorset tööd, 24 tundi praktikatööd („Everyone is learning“ festival ja oma õppetee kavandamine) ja 4 tundi iseseisvat tööd (oma meistriklassi ettevalmistamine).

Skip to toolbar