Otsime koolitajaid-koolitusasutusi

25.01.2019

SA Archimedese noorteagentuuris töötame selle nimel, et aidata Eestil kasvada. Tunned, et õppimise toetamine on ühtaegu nii Sinu töö kui südameasi? Tule ja anna oma panus Eesti tulevikukujundajate edasisel teel!

Otsime koolitajaid ja koolitusasutusi tegevuste elluviimiseks erinevatel teemadel:

 • Juhist arengu toetajaks;
 • Nutikad digilahendused noorte kaasamiseks;
 • Noorte osaluse toetamine;
 • NEET noorte toetamine;
 • Noorte vaimse tervise toetamine;
 • Ideest projektini;
 • Ideede inkubaator KA2 (strateegilise koostöö projektid);
 • Projektikirjutamise koolitus NÕSK (noorsootöötajate õpiranne ja strateegiline koostöö);
 • Noortekoolituste koolitajate baaskoolitus;
 • Huvikaitse noortevaldkonnas;
 • Rahvusvaheline noorsootöö KOV-is;
 • Passion for Learning.

Saada oma pakkumus, mis koosneb kolmest osast: lisa 2 – koolituse õppekava; lisa 3 – koolitajate elulookirjeldused; lisa 5 – avaldus (sh pakkumuse maksumus).

Pakkumus tuleb esitada lähtuvalt pakkujale esitatud tingimustest ja dokumentide nõuetest – hanke alusdokumendid!

NB! Koolituse tehnilistes kirjeldustes (Lisa 1) muudetud ekslikke viiteid lisadele.

Sinu pakkumist ootame hiljemalt 31. jaanuariks e-posti aadressil kristi.raudlepp@archimedes.ee.

Pakkumiste hindamisel lähtume järgmistest kriteeriumitest: 1. Koolituse õppekava – 40%; 2. Koolitajate kvalifikatsioon – 20%; 3. Pakkumuse kogumaksumus – 40%.

Meie jaoks on oluline välja selgitada koolitusvaldkonna parimad tegijad. Vajadusel peame esitatud pakkumuse osas läbirääkimisi.

Juhime Sinu tähelepanu, et kõik pakkumuskutses esitatud koolitused toimuvad 2019. aastal, kuid positiivse kogemuse korral jätame endale õiguse lepingut pikendada.

Teame, kui oluline on koolitaja töös võimalus kellegagi arutada. Näeme end strateegilise partneri ja sisulise kaasamõtlejana. 21 aastat koolitusvaldkonnas tegutsemist on õpetanud mõndagi, millega saame Sulle vajadusel abiks olla.

Tegutsemiseni!


Võimalik, et Sa ei tunne end täna veel valmis koolitajana, kuid Sul on head eeldused ning kindel huvi kunagi tulevikus inimestega just selles rollis töötada. Anna endast teada, et saaksime vaadata võimalustele, kuidas Sinu unistus ellu viia.

Skip to toolbar