MIHUS otsib tegusat peatoimetajat!

25.02.2019

SA Archimedese noorteagentuur otsib noortevaldkonna ajakirjale MIHUS tegusat PEATOIMETAJAT

MIHUS on SA Archimedes Noorteagentuuri poolt välja antav Eesti noorsootöö ajakiri, mis on ilmunud trükisena alates 2009. aastast. Eelmisel aastal võttis ajakiri ette sammud e-ajakirjana ilmumise suunas. Eesmärk on ajakirjaga olnud alati tuua noorsootöötajateni ja teiste noortega töötavate inimesteni teadmisi uutest ja olulistest teemadest nii Eestis kui laiemas maailmas. Soovime innustada nii noorsootöötajaid kui ka kaasata teistes valdkondades tegutsejaid noortega seotud teemadel kaasa mõtlema. MIHUS on ilmunud kolm korda aastas: mais, septembris ja detsembris. Alates 2019. aastast ilmub ajakiri veebiajakirjana http://mihus.mitteformaalne.ee/ ja aasta lõpus antakse, võimalusel, trükisena välja üks koondnumber.

Ajakirja väljaandmisega soovib noorteagentuur panustada noorsootööd puudutava teooria, praktika ja uuringute käsitlusse  ja selle arengusse ning osaleda seeläbi kaasaegse noorsootöö ja noortepoliitika kujundamises Eestis. Ajakirja eesmärk on tuua ka noortevaldkonna sidusvaldkondade teemasid ja inimesi noorsootöötajatele lähemale ning samas pakkuda noortega seotud põnevat lugemist ka neile, kes noortevaldkonnas ei tööta, kuid puutuvad noortega kokku enda tööde ja tegemiste kaudu.

Peatoimetaja tööks on ajakirja sisuline ja toimetuse töö korralduslik juhtimine.

Kui sulle läheb korda Eesti noorsootöö areng ja soovid eelpoolkirjeldatud eesmärkidesse panustada ning sul on selleks ka väga head eeldused, kandideeri peatoimetajaks.

Edukas kandidaat:

 • on kõrgharidusega;
 • omab tekstidega töötamise kogemust;
 • omab kogemust või valmisolekut end kurssi viia veebiajakirjaga töötamises (WordPress tarkvara);
 • on loov koostama ajakirja ja veebi sisu ning pädev toimetama valminud tekste;
 • tunneb hästi noortevaldkonda ning soovib oma teadmisi pidevalt täiendada;
 • tunneb huvi ja täiendab end noortevaldkonnaga seotud valdkondades ja noortega seotud ajakohastes teemades;
 • oskab eesti ja inglise keelt nii kõnes kui kirjas kõrgtasemel;
 • oskab edukalt luua kontakte ning loodud suhteid hoida ja arendada;
 • on hea organisaator, kes suudab töötada iseseisvalt ja tagada kvaliteedi.

Kandideerimiseks palume saata oma elulookirjeldus, motivatsioonikiri koos palgasooviga ning oma vaade veebiajakirja MIHUS tulevikule (sh tuues välja teema(sid), mis 2019. aastal noortevaldkonnas oluliseks pead). Kontseptsioonivisiooni soovituslik maht on kuni 2 A4 lk.

Pakkumuse hindamisel võetakse arvesse:

 1. Pakkumuse kogumaksumust (igakuine tasu kogukulu põhimõttel) – max 20 p
 2. Pakkuja elulookirjeldus ja motivatsioonikiri – max 40 p
 3. Pakkuja esitatud visioon ajakirjale – max 40 p

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 05. märts 2019. vastutava isiku e-posti aadressile marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee

Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.

Töö on osakoormusega ning paindliku iseloomuga. Valituks osutunud isikutega sõlmitakse pikendamise võimalusega tähtajaline võlaõiguslik töövõtuleping. Esialgu otsime peatoimetajat 2019. aastaks kui eelarveliste võimaluste olemasolul ja positiivse koostöökogemuse korral jätame endale õiguse lepingut pikendada kuni kümne kuu võrra.

Lisainfo: Marit Kannelmäe-Geerts marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee 

Olete oodatud kandideerima!

Veebi arendamisega ja ajakirja väljaandmisega toetatakse “Noortevaldkonna arengukava 2015-2020” eesmärkide elluviimist ning seda toetatakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 1 tegevusest “Noorsootöötajate koolituse arendamine” vahenditest

Skip to toolbar