SA Archimedese noorteagentuur otsib “Check Up” seminari moderaatorit.

18.03.2019

Check Up on tugitegevus, mille eesmärk on toetada programmi Erasmus+ Euroopa Noored projektide kvaliteeti läbi projektitegijate teadlikkuse suurendamise programmi eesmärgist, reeglitest ning sisulistest kvaliteediaspektidest. Infoseminari lõpuks peab osalejatel olema rohkem selgust sellest, mis vajab just nende projektis edasiarendamist ja läbimõtlemist (nt eesmärkide seadmine, partnerlus, tegevuskava). Samuti infoseminaril osalenu orienteerub programmi reeglistikus ning oskab koostada edasisi tegevuskava projekti kvaliteedi toetamiseks ja hinnata enda projekti vastavust Erasmus+: Euroopa Noored programmi kvaliteedikriteeriumitele.  Eriti esmategijad vajavad rohkem julgustamist ja praktilisi näpunäiteid sh kust leida tuge ja lisainfot. Infoseminar on suunatud noortevahetuste ja noorsootöötajate õpirände projektide toetusesaanutele.

Seminari kestvus on 1 päev ning selle ülesehitus ei ole rangelt reglementeeritud, kuid soovituslik, et see hõlmaks nii sisulisi kui ka praktilisi teemasid, mis on asjakohased  Erasmus+ projektide elluviimise puhul.

Ootused infoseminari moderaatorile:

  • väga head ja põhjalikud teadmised Erasmus+ noortevahetuste ja noorsootöötajate õpirände tegevustüüpidest (nende olemus, reeglid, põhimõtted);
  • head teadmised projektijuhtimisest;
  • kogemus Еrasmus+ projektide nõustamises;
  • kogemus Erasmus+ või Youth in Action programmides osalemises.

CheckUp toimub 2 korda aastas: 11.05. 2019 ning juuli esimesel poolel (kuupäev täpsustamisel).

Kandideerimiseks palume saata oma elulookirjeldus, seminari esialgne päevakava koos käsitlevate teemadega ning vabas vormis vähemalt 3 näidet, mis kirjeldavad teadmisi programmist ja sisulistest kvaliteediaspektidest. Näidete kirjelduse soovituslik maht on kuni 1 A4. Päevakava ja näited võib esitada samas dokumendis.

Pakkumuse hindamisel võetakse arvesse:

  1. pakkumuse kogumaksumus – max 30 p;
  2. pakkuja elulookirjeldus – 30 p
  3. pakkuja esitatud päevakava koos teemadega ja näited – max 40 p

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 1. aprillil 2019. a kl 11.00 vastutava isiku e-posti aadressile kristi.raudlepp@archimedes.ee.

Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.

Ühe koolituspäeva eeldatav tasu jääb 448.43 euro juurde. Tegu on brutotöötasuga, mille maksame koolitajale või allhankijale välja töövõtulepingu alusel. Hüvitamisele kuuluvad ka koolitaja transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud.

Lisainfo: Anastassia Putškova, anastassia.putskova@archimedes.ee

Skip to toolbar