NEET olukorras olevate noorte toetamine

20.03.2019

SA Archimedese noorteagentuur korraldab koolituse, mis aitab tundma õppida NEET-noort kui noorsootöö ühte sihtrühma ja mõtestada noorele pakutava tugisüsteemi olemust. Koolitusel osalejad omandavad suhtlemis- ja nõustamistehnikaid ning juhtumikorralduse protsessi, mis on olulised noore toetamisel.

Koolitus toimub 1. aprillist 6. juunini Tartus. Koolitust viivad läbi Kerli Kõiv, Heidi Paabort, Anne Õuemaa ja Elo Lättemägi (MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus)

Koolitus on suunatud neile, kes alustavad tööd NEET-noorte tugiteenuse pakkumist või soovivad teha tööd NEET olukorras olevate noortega (nt Noorte Tugila noorsootöötajad) ehk kelle ülesandeks on NEET-noorte jõustamine.

Rohkem infot koolituse kohta leiate täiendkoolituste infosüsteemist või projektijuhilt, Kristi Raudlepp, kristi.raudlepp@archimedes.ee, tel: 6268970

Skip to toolbar