Noor osaleja – topis või trofee?!

20.03.2019

10. aprillist 9. maini viivad Lianne Teder (Tallinna Ülikool) ja Ave-Liis Kivest (SA Archimedes) läbi koolitust, mille käigus tutvustatakse noorte osaluse olemust ja vorme, kujundatakse osalejate valmisolekut uute osalusvõimaluste loomiseks ja noorte osaluse toetamiseks kohalikul tasandil. Kahe mooduli vahepeal teevad osalejad iseseisvalt praktilist tööd.

Koolitus on suunatud noorsootöötajatele ning KOV ametnikele, kes soovivad paremini toetada noorte osalust oma KOVis. Koolituse tulemusena loob õppija uusi noorte osalusvorme kohalikul tasandil, lähtudes osalemise põhialustest, vormidest ja noorte sihtrühmast.

Koolitus viiakse ellu kahe moodulina, millest esimene on 2-päevane (osalejatele tagatakse ööbimine korraldaja poolt) ja toimub 10.-11.04.2019. 
Teine moodul on ühepäevane ja toimub 09.05.2019.

Rohkem infot koolituste kohta leiate täiendkoolituste infosüsteemist või projektijuhilt, Kristi Raudlepp, kristi.raudlepp@archimedes.ee, tel: 6268970

Skip to toolbar