Tööpakkumine: otsime programmijuhti

18.04.2019

Sihtasutus Archimedese noorteagentuuris töötame selle nimel, et äratada huvi maailma avastamiseks ja muutmiseks ühendades noored võimalustega.

Meil on pakkumine julgetele ja asjalikele!

Otsime oma tiimi programmijuhti.

Töö sisuks on luua 18-30-aastastele noortele kvaliteetsed tingimused solidaarsustegevustes osalemiseks ning koordineerida ja arendada valdkonda SA Archimedese noorteagentuuris (SANA) vastavalt Eesti ja EL noortepoliitika ning Euroopa solidaarsuskorpuse (ESK) programmi eesmärkidele.

Programmijuhi peamisteks tööülesanneteks on:

 • Euroopa solidaarsuskorpuse programmi elluviimine Eestis;
 • programmi tegevusvälja strateegiline laiendamine ja uute sihtgruppide kaasamine;
 • ESK tööpere juhtimine ja tegevuskava koordineerimine;
 • osalemine valdkonda puudutavatel koolitustel, võrgustikusündmustel ja nõupidamistel nii Eestis kui välismaal;
 • siseriiklike ja rahvusvaheliste koolitus- ja arendustegevuste kavandamine ja elluviimine koostöös partneritega;
 • programmi eelarve planeerimine, tulemuste ja mõju analüüs ning aruandlus;
 • taotlejate ja toetusesaajate informeerimine, nõustamine ning koolitamine;
 • vabatahtlike ja ESK organisatsioonide toetamine, sealhulgas läbi koolitustegevuste;
 • programmiga seotud partnerite (kvaliteedihindajad, taotluste hindajad, koolitajad) töö juhtimine ja toetamine;
 • projektitaotluste ja aruannete hindamine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • kõrgharidus;
 • vähemalt 5–aastane töökogemus soovitavalt noorte, hariduse ja/või vabatahtliku tegevuse valdkonnas
 • teadmised programmist Erasmus+: Euroopa Noored (Euroopa vabatahtlik teenistus), Eesti ja Euroopa noorsootöö ja noortepoliitika põhialustest;
 • strateegilise arengu ja projektide juhtimise kogemus;
 • algatusvõime ja loovus, et töötada välja uusi lahendusi ja neid ellu viia;
 • süsteemsus ja iseseisvus töö kavandamisel ja tegevuskava elluviimisel;
 • meeskonnajuhtimise kogemus ning head koostöö- ja suhtlemisoskused;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • avaliku esinemise oskus ja kogemus;
 • kontoritarkvara ja IKT-vahendite kasutamise oskus.

Kasuks tuleb

 • rahvusvaheline kogemus (töö, vabatahtlik tegevus, õppimine jms);
 • isiklik kokkupuude programmidega Erasmus+: Euroopa Noored või Euroopa solidaarsuskorpus,
 • vene keele oskus.

Pakume huvitavat ning vaheldusrikast tööd sotsiaalse närviga ja arenevas valdkonnas ning professionaalses ja motiveeritud kollektiivis, erialast täiendkoolitust ning eneseteostusvõimalusi; avalikus sektoris konkurentsivõimelist töötasu.

Töökoht on täistööajaga ning vahel eeldab ka tööd nädalavahetusel. Tööle asumise aeg: juuni 2019.

Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga 5. maiks 2019 a. carmen.kaljulaid@archimedes.ee.

Lisainfo: Karin Öövel, karin.oovel@archimedes.ee, +372 6996493

Skip to toolbar