Tööpakkumine: otsime noorsootöö arendusprojektide koordinaatorit

23.04.2019

Sihtasutus Archimedese noorteagentuuris töötame selle nimel, et äratada huvi maailma avastamiseks ja muutmiseks ühendades noored võimalustega.

Otsime oma tiimi noorsootöö arendusprojektide koordinaatorit,

kelle tegevusalaks on strateegilise koostöö soodustamine noortepoliitika ja noorsootöö arendamisel ning noorsootöö arengut toetavate tegevuste algatamine ja elluviimine Noorteagentuuris (SANA) vastavalt Eesti ja EL noortepoliitika eesmärkidele.

Sinu ülesandeks on:

 • Erasmus+ noortevaldkonna strateegiliste koostööprojektide ja noorsootöötajate õpirände projektide töö elluviimine vastavalt EL programmi Erasmus+ noortevaldkonna eesmärkidele;
 • rahvusvaheliste koolitus- ja arendustegevuste kavandamine ja elluviimine koostöös Erasmus+ riiklike agentuuride ja ja teiste partneritega;
 • Eesti Noortevaldkonna Arengukava meetme “Kvaliteetse noortepoliitika ja noorsootöö arengu tagamine” tegevuste kavandamine ja elluviimine vastavalt Noorteagentuuri igaaastasele tegevuskavale;
 • ERASMUS+ noortevaldkonna projektitaotluste ja aruannete hindamine;
 • taotlejate ja toetusesaajate nõustamine ja koolitamine;
 • SANA nõustajate võrgustiku töö koordineerimine;
 • oma valdkonda puudutavate (ka rahvusvaheliste) ürituste ning koolituste korraldamine;
 • oma valdkonda kuuluvate tegevuste strateegiline planeerimine ja aruandlus.

Otsime just Sind kui Sul on…

 • kõrgharidus noorsootöö, andragoogika, haridusjuhtimise või muul lähedasel alal;
 • vähemalt 3–aastane töökogemus noortevaldkonnas;
 • teadmised programmist Erasmus+, Eesti ja Euroopa noorsootöö ja noortepoliitika põhialustest;
 • oskus üles ehitada ja juhtida koostöövõrgustikke;
 • projektijuhtimise kogemus;
 • süsteemsus, enesejuhtimisvõime, head koostöö- ja suhtlemisoskused;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas;
 • väga hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;
 • avaliku esinemise oskus ja kogemus.

Kasuks tuleb noortevaldkonna hea tundmine, rahvusvahelise koostöö ja projektijuhtimise kogemus ning hea vene keele oskus.

Sind ootab:

 • võimalus võtta vastutus ühiskonnas väga olulise valdkonna arengu toetamise eest;
 • arengu- ja eneseteostusvõimalus;
 • paindlikkust eviv ja õppimisele suunatud töökultuur;
 • edasipürgiv ja hooliv meeskond;
 • rabamatk kesk kiiremaid tööaegu (osalemise otsustad muidugi ise);

Tutvu lähemalt Noorteagentuuri tegemistega siin: www.noored.ee
V

Saada oma CV ja selgitus, miks Sind sedalaadi väljakutse huvitab ühes palgasooviga 5. maiks e-posti aadressil carmen.kaljulaid@archimedes.ee. Võtame kõikide kandidaatidega ühendust konkursile järgneva nädala jooksul ning teatame, kellega ja kuidas jätkame. Töö eeldab täiskoormusega töötamist ja tööle asumist hiljemalt juunis 2019.

SA Archimedese noorteagentuuri kontor asub Tallinnas.

Lisainformatsiooni saad Salome Šakarašvililt: salome.sakarasvili@archimedes.ee

Skip to toolbar