Koolituskogemus: Noor osaleja – topis või trofee?

08.05.2019

Noor osaleja – topis või trofee? Just nii kõlab Lianne Tederi (Tallinna Ülikool) ja Ave-Liis Kivesti (Eesti Noorteühenduste Liit) koolitus, mille käigus tutvustatakse noorte osaluse olemust ja vorme, kujundatakse osalejate valmisolekut uute osalusvõimaluste loomiseks ja noorte osaluse toetamiseks kohalikul tasandil.

Aprilli algul toimus koolituse esimene moodul, kus osalesid lisaks noorsootöötajatele ja KOV ametnikele ka noored ise. Märjamaa valla noor Raul Vahtmeister leiab, et selline formaat töötab hästi – erineva valdkonna inimesed ja noored saavad lauale tuua teemasid, mida oleks Rauli sõnul juba varem pidanud koos arutama. Koolitaja Lianne Teder sõnul on huvitav, kuidas tänu noorte julgusele küsida seletati koolitajate poolt lahti mõned mõisted, terminid või teemad, mille täpset tähendust ei teadnud ka noorsootöötajad ise, ent nemad küsida ei tihanud.

Koolituse käigus jagati osalejad püsivateks gruppideks – noored, noortekeskuste noorsootöötajad ning valla- või linnavalituse töötajad, ning tulemuseks oli see, et noorte mõttemaailm ning lähenemine teemale üllatas tihtipeale noorsootöötajaid. Vahel, kui ülesanne seda nõudis, töötati siiski ka segagruppides.

Lianne Teder toob välja ka tõsiasja, et kui tihti soovitakse teaduslikke tekste ümber kirjutada just noorte heaks, siis tegelikult on see kasulik ka noorsootöötajale. Vastasel korral võib juhtuda, et noorsootöötajal jääb puudu ajast või oskusest neid tekste endale ning seega ka noortele arusaadavaks teha ja sellega jääb palju tarkust jagamata.

Millised on aga Lianne mõtted noorte osaluse rolli kohta ühiskonna hetkeolukorra taustal? Tema sõnul muutub noorte osalus üha võrdsemaks ja tähtsamaks kõikide teiste gruppide (erivajadustega inimesed, sisserännanud jt.) kõrval. Noorte nö. positiivne diskrimineerimine on küll oluline, et nad paistaksid ühiskonnas üha enam välja ja oleksid kaasatud, ent samal ajal on noorte osaluskogude loomisega kõrgenenud ootused ka noorte osalusoskusele, enamate noorte kaasamisele ja nende esindamisele.

Oodatakse, et noor ei esinda osaluskogus enam ainult iseend, vaid oskab ja suudab kaasata kitsama piirkonna, näiteks küla või kogukonna noori, nende arvamust ning anda seda edasi, korraldades kahepoolset infovahetust noortekogu kaudu. Nii võib väga oluliseks muutuda noortekogude noorte koolitamine nii osalemiseks otsustamises kui ka noorte arvamuse esindamiseks.

Sageli on noortekogude edulood seotud just sündmuste, aktsioonide või tegevuste korraldamisega oma piirkonnas, maakonnas või kohaliku omavalitususe haldusalas. Nii on noori kõige mugavam kaasata, kuid seisame uue väljakutse ees – kuidas noori reaalselt otsuste kujundamisse ja tegemisse kaasata?

Koolitusel osalenud noored leiavad, et noorte osaluse roll on pigem väike ja vajaks kindlasti tähelepanu, kaasates neid rohkem ühiskonna korraldusse ja lastes neil teha otsuseid koos täiskasvanutega. Märjamaa valla noortekeskuse noorsootöötaja Triin Põri toetab seda arvamust, aga tema sõnul on näha, kuidas järjepideva tööga saab aina enam noori kaasatud erinevatesse tegevustesse ja tõsta noorte teadlikkust nende panuse olulisuse kohta.

Esimese koolitusmooduli võib siinkohal kokku võtta Triin Põri mõttega – koostöös peitub jõud. Noorte ja noorsootöötajate omavaheline koostoöö peab olema järjepidev ja üksteist toetav – just nii sünnivad kõige ägedamad asjad!

Koolituse teine moodul toimub neljapäeval, 9. mail.

Infot meie tulevaste koolituste kohta leiate meie koolituskalendrist.

Skip to toolbar