Otsime rahvusvahelise kaasava noorsootöö projektijuhti

06.06.2019

SA Archimedese noorteagentuuri meeskond töötab selle nimel, et iga noor hooliks endast ja maailmast. Rahvusvaheline noorsootöö on üks väärt võimalus, mis pakub noorele kogemusi, mille toel õppida paremini tundma nii ennast kui maailma enda ümber.

Selleks, et aina rohkem noori teaks, et programmid Erasmus + ja Euroopa Solidaarsuskorpus on avatud kõikidele noortele, hoolimata nende taustast või võimekusest, alustasid üle 15 riikliku agentuuri 4 aastat tagasi koostööd. Strateegilise koostöö raames pakutakse noortele ja noortega töötavatele organisatsioonide esindajatele koolitusi nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul tasandil. Soovime, et need võimalused jõuaksid parimal läbimõeldud ja toetatud viisil kõigi võimalike osalejateni ning seetõttu otsimegi enda meeskonda selle koostöö eest vastutajat.

Otsime projektijuhti, kelle ülesandeks on soodustada eri võimekusega noorte osalemist noorsootöös, sealhulgas:

 • suurendada noori kaasavate organisatsioonide süsteemset osalemist Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmides;
 • kavandada ja viia ellu koolitus- ja nõustamistegevusi;
 • tegeleda vajaduste analüüsi ning tulemuste seire ja hindamisega;
 • esindada noorteagentuuri kaasava noorsootööga seonduvates koostöötegevustes Eestis ja välismaal;
 • edendada kaasava noorsootöö mõttelaadi läbi hea praktika näidete, õppematerjalide ja tulemuste levitamise.

Sul on head eeldused, kui:

 • pead oluliseks sotsiaalset kaasatust ühiskonnas ning noorsootöös;
 • oled motiveeritud ja omad pädevusi kaasava noorsootöö edendamiseks;
 • omad rahvusvahelise koostöö kogemust;
 • oled ettevõtliku meelelaadiga ja arendustegevusi varemgi eest vedanud;
 • oled oma tegevuses iseseisev ja kohusetundlik;
 • oled hea suhtleja ning koostöösuhete looja ja hoidja;
 • omad administratiivtöö oskuseid ja valmisolekut sellega tegelemiseks;
 • valdad kõrgtasemel eesti ja inglise keelt (nii kõnes kui kirjas);

Kasuks tuleb ka programmide Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsusprojektide tundmine ja vene keele oskus.

Pakume võimalust rääkida kaasa ühiskonnas olulistel teemadel ning toetada kõigi noorte võimalusi läbi noorsootöö kasvada; huvitavat ja vaheldus- ning vastutusrikast tööd noorsootöö valdkonnas; töötamiseks paindlikke tingimusi; mõnusaid ja motiveeritud kolleege nii Eestis kui Euroopas; kamaluga arengu- ja eneseteostusvõimalusi; võimalust midagi päriselt muuta.

Kandideerimiseks saada CV ja motivatsioonikiri (eelnevate kogemuste, end soovi ning sobivuse selgitamiseks) e-posti aadressile kai.raku@archimedes.ee hiljemalt 19.06.2019.

Võtame kõikide pakkujatega ühendust.Vajadusel peame esitatud pakkumuse osas läbirääkimisi.

Pakume osalise koormusega tööd võlaõigusliku töövõtulepingu alusel kuni 2020 juunini. Positiivse kogemuse korral jätame endale õiguse lepingut pikendada kuni kaks korda.

Täiendav info:kai.raku@archimedes.ee

Skip to toolbar