Koolituskogemus: Noortevolikogud Norras

03.07.2019

3.-6. juunil oli kolmel eestlasel (Airi Park, Anneli Meisterson ja Anni Ulm) võimalus osaleda Kristiansandis õpirändel “Study visit on youth councils and youth participation in Norway”. Peale Eesti ja Norra oli osalejaid veel Soomest, Taanist, Belgiast, Šveitsist, Horvaatiast, Ungarist, Austriast, Saksamaalt ja Portugalist. Õpiränne toimus Erasmus+ rahastatud projekti raames.

Kahel täispikal päeval saime kuulda Mandali ja Kristiansandi linnade noortevolikogude ning Agderi regiooni noortevolikogu kohta. Loomulikult oli eraldatud aega koostöö arendamiseks teiste osalejatega ning tutvusime ka Samseni kultuurimajaga. Programm oli mahukas ning uut infot oli palju.

Toome siinkohal välja mõned põnevamad faktid:

  • Norras ja Soomes on noortevolikogu olemasolu kohustuslik.
  • Mandali ja Kristiansandi noortevolikogud loodi 2007. aastal.
  • Mandali noortevolikokku kuulub kakskümmend neli 12-18 aastast noort, kes valitakse koolisisestel valimistel üheks aastaks (lisaks kooli esindajatele on ka kaks noorteklubi esindajat, kuid muul juhul noortevolikogu liikmeks saada ei ole võimalik).
  • Noortevolikogu koordinaatori töö on osakoormusega, muid ülesandeid tal ei ole.
  • Mandali noortevolikogul on kokku u 10 000 eurot, mida nad saavad vastavalt enda soovile noorteprojektide vahel jaotada.
  • Mandali suurel volikogul on ainult üks komisjon (võrreldes nt Tartuga, kus on 10 erinevat komisjoni).
  • Mandali noortevolikogu esimees ja aseesimees osalevad suure volikogu istungitel, kus nad saavad iga kord 4-5 minutiks sõna, et rääkida neile olulistel teemadel.
  • Mandali ja Kristiansandi noortevolikogu liikmelisus on tasustatud. Näiteks Mandali noortevolikogu esindajad suures volikogus saavad sama tasu, kui suure volikogu liikmed (u 190 eurot istungi kohta).
  • Samseni kultuurimajas töötab 17 inimest, selle aasta eelarve on 1,62 miljonit eurot ning maja on u 6000 m2. Eesti mõistes oleks tegu kultuurimaja, noortekeskuse ja huvikooli komboga.

Igal sammul seostasime kuuldut Eesti noortevolikogudega ning kindlasti saaksime sarnase õppereisi korraldamisel Eestis jagada meie erinevate digivõimaluste kogemusi. Kohtumisel saime näiteks rääkida Volise keskkonnast, kus on võimalik korraldada kaasavat eelarvet ja noortevolikogude hääletamisi.

Kokkuvõttes oli väga põnev kuulda teiste riikide kogemustest noortevolikogudega ning jagada Eesti omi. Samuti sai veelkord kinnituse, et see, mida me teeme noorte osaluse teemal, on oluline. Aitäh selle võimaluse eest!


Airi, Anneli, Anni

Skip to toolbar