Otsime toetusprogrammide Erasmus+, Euroopa solidaarsuskorpus ja Noortekohtumised nõustamisteenuste korraldajat

19.07.2019

Soodustamaks programmide Erasmus+, Euroopa solidaarsuskorpus ja Noortekohtumised rahastuse toel elluviidavate projektide hoolikat läbimõtlemist, et suureneks nende eesmärgipärasus, teostatavus ja mõju, pakub SA Archimedese noorteagentuur (SANA) laiale sihtgrupile (noored, noorsootöötajad, jne) mitmekesiseid nõustamisteenuseid.

Programmide tegevusvälja laienedes ja esmataotlejate osakaalu suurenedes, pakume tööd nõustamisteenuste korraldajale, kelle peamisteks ülesanneteks on SANA:

  • nõustamisteenuste kättesaadavuse ja kasutajasõbralikkuse suurendamine;
  • nõustamisteenuse korraldamine sh nõustajate värbamine  töö koordineerimine;
  • nõustamisteenuste kvaliteedijuhtimine ja arendamine sh nõustamistehnoloogia kasutuselevõtmise kaudu.

Palume saata enese – ja varasemate kogemuste tutvustus koos lepingutasu sooviga  (brutotunnihind) hiljemalt 12. augustiks e-posti aadressil taavi.tihanov@archimedes.ee

Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.

Valituks osutunud isikuga sõlmitakse tähtajaline võlaõiguslik töövõtuleping perioodiks 09/2019-31/12.2020. Tegemist on aja- ja kohapaindliku osakoormusega tööga.

Skip to toolbar