SA Archimedese noorteagentuur otsib programm Hooliv klass assistenti

19.07.2019

SA Archimedese noorteagentuuri meeskond töötab selle nimel, et iga noor hooliks endast ja maailmast. Alates 2014. aastast viime ellu programmi Hooliv klass, mille eesmärk on soodustada noorsootöö väärtuste ning meetodite kaudu hooliva meeskonna kujunemist 6-7. klassides ning olla toeks klassidele, mis hetkel veel ühtse meeskonnana ei toimi, kus esineb konflikte ja õpilased ei tunne ennast koolis hästi.

Lisaks programmi elluviimisele 10 klassiga plaanime 2019. aastal pakkuda inspireerivat taaskohtumise võimalust tugimeeskondade liikmetele, kes on eelnevatel aastatel programmist osa saanud.

Otsime oma meeskonda toeks ühte hoolivat ja tegusat inimest, kellega koostöös käesoleva aasta plaanid hästi ja mõjusalt ellu viia.

Otsime assistenti, kelle ülesandeks on:

  • toetada programmi koolituste (2 täiskasvanute ja 10 noortekoolitust) elluviimist ja suhtlust osalevate koolidega;
  • planeerida ja viia ellu programmi kasutanud osalejate kokkutulek koostöös koolitajate ja programmijuhiga;
  • toetada programmijuhti administratiivsetes ülesannetes (sh töövõtulepingute ettevalmistamine);
  • hankida koolitusteks vajalikke vahendeid.

Sul on head eeldused, kui:

  • soovid panustada hoolivama koolikeskkonna ja ühiskonna kujunemisesse;
  • omad koostöö kogemust noorsootöötajate ja õpetajatega;
  • oled oma tegevuses iseseisev ja kohusetundlik;
  • oled hea suhtleja ning koostöösuhete looja ja hoidja;
  • omad administratiivtöö oskuseid ja valmisolekut sellega tegelemiseks;

Pakume võimalust olla seotud koos oma valdkonna spetsialistidega ühe Eestis väljatöötatud sekkumisprogrammi elluviimisega ja mõjusate tulemuste saavutamisega; töötamiseks paindlikke tingimusi; hoolivaid ja motiveeritud kolleege ning võimalust midagi päriselt muuta.

Kandideerimiseks saada CV, motivatsioonikiri (eelnevate kogemuste, soovi ning sobivuse selgitamiseks) ja palgasoov e-posti aadressile marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee hiljemalt 11.08.2019. Vajadusel peame esitatud pakkumuse osas läbirääkimisi.

Pakume osalise koormusega (kuni 2 päeva nädalas) tööd võlaõigusliku töövõtulepingu alusel kuni 2019. aasta lõpuni. Positiivse kogemuse ja võimaluse korral jätame endale õiguse lepingut pikendada.

Skip to toolbar