Otsime koolitajaid rahvusvahelise kaasava noorsootöö programmi koolituste elluviimiseks

27.08.2019

SA Archimedese noorteagentuur on alates 2016. aastast viinud ellu üle-euroopalist strateegilist koostööprogrammi, eesmärgiga muuta Erasmus + programmis osalemine kättesaadavamaks ja lihtsamaks eri võimekuse ning vähemate võimalustega noortele. Käesoleva kutsega otsime koolitajaid, kellega koostöös viia ellu programmi siseriiklikud koolitused. 

Ootame koolitajaid, et viia ellu järgmisi tegevusi:

  • Rahvusvahelise koolituse „Youth discovering Erasmus+ Project LAB“ (ettevalmistus- 17.10.2019 ja analüüsikohtumine).
  • Rahvusvahelise koolituse „SPI Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects“ (ettevalmistus- 27.09.2019 ja analüüsikohtumine) 
  • Rahvusvahelise koolituse „ SPI Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects“ (ettevalmistus- dets 2019 ja analüüsikohtumine)
  • Teavituspäevad kaasava noorsootöö rahvusvahelistest võimalustest eri maakondades (4 ühepäevast koolitust) 2019-2020. 

Koolitajatelt ootame:

  • Valmisolekut olla seotud programmi elluviimisega 2019-2020 (juuni lõpuni). 
  • Teadmist ja kogemust Erasmus +: Euroopa noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse kaasatusprojektide elluviimisel
  • Töökogemust eri võimekuse ja vähemate võimalustega noortega 

Saada oma pakkumine, mis koosneb kahest osast: 

1. Motivatsioonikiri (too välja, sinu valmisolek ja eelnev töökogemus, mis vastab meie ootustega koolitajale); 

2. CV (too välja tööalane kogemus ja erialane ettevalmistus, mis toetab selle programmi koolituste elluviimist)

Ühe koolituspäeva eeldatav tasu on 336,32 eurot. Tegu on brutotöötasuga, mille maksame koolitajale või allhankijale välja töövõtulepingu või arve alusel.  Tasumisele kuuluvad ka koolitaja transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud.

Sinu pakkumist ootame hiljemalt  06.septembril 2019 e-posti aadressil kaisa.mihklepp@archimedes.ee.

Pakkumiste kvalifitseerimisel ja hindamisel lähtume kriteeriumitest: 1. Motivatsioonikiri – 50%; 2. Koolitajate kvalifikatsioon – 50%. Vajadusel peame esitatud pakkumuse osas läbirääkimisi.

Skip to toolbar