Töö- ja praktikaprojektide InfoBrunch!

27.08.2019

Soovid panustada noore arengusse ja vajad juurde töökäsi? Sellisel juhul võib Sulle sobida Euroopa Solidaarsuskorpuse töö- või praktikaprojekt, mille raames saad enda organisatsiooni tuua 18-30 aastaseid noori praktikale või tööle. 

Euroopa Solidaarsuskorpuse (ESK) programmi eesmärgiks on tugevdada solidaarsust ühiskonnas. Programm annab võimaluse Euroopa noortele ja organisatsioonidele rajada ühiselt hoolivam ühiskond ja reageerida ühiskondlikele väljakutsetele hariduse, kultuuri, noorsootöö, keskkonna, sotsiaalteenuste, inimõiguste ja muudes valdkondades.

Programmi abil on Euroopa organisatsioonidel võimalik kaasata oma tegevusse noori töötajana või praktikandina (vastavalt siis kas töö või praktikaprojekti läbi). 

Mida saab organisatsioon?

 • Täistööajaga töötaja või täistööajaga praktikandi, kes on täisväärtuslik meeskonna liige
 • Noore spetsialisti, sest programm on mõeldud 18-30-aastastele noortele
 • Uusi ideid, töövõtteid ja inspiratsiooni! Seda teistest riikidest või ka Eesti-siseselt, sest kaasata võib nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide elanikke;
 • Hüvitada uue töötaja sisse-elamise ja katseajaga seotud kulutusi programmi toetusega

Millist toetust pakume?

 • Reisikulu (travel costs) ehk ühekordset transportikulu kompenseerimist praktika/töökohta kolimiseks (edasi-tagasi) nii Eesti sees kui ka Euroopas.
 • Korraldustoetust (organisational support), mis on ühekordne projektijuhtimise tasu 225€ iga osaleva noore kohta
 • Tegevuste elluviimise tasu – 6€/päev
 • Ümberasumiskulude toetus (relocation allowance): max 6 kuud, 4€/päev; mõeldud osalejale
 • Keeleõpe (linguistic support) – online-keeleõppesüsteem juhuks, kui töötaja või praktikant leitakse mõnest EU liikmesriigist ja ta vajab eesti keele õpet
 • Toetused vähemate võimalustega noorte kaasamiseks – kuna programmi jaoks on eriti oluline, et tegevusteks saaks osa võtta ka need noored, kelle elus on mingisuguseid raskusi, siis nende kaasamiseks on mitmeid erinevaid sorti toetuseliike, mille kohta soovitan täpsemalt  infot küsida.
 • Täiendavad tegevused projekti mõju suurendamiseks (complementary activities) – näiteks seminarid, töötoad, konverentsid, töövarjutus, kohtumised, koolitused, coaching jne 

Kui programm tekitas huvi, siis ootame Sind 10. septembril Tartusse või 12. septembril Tallinnasse infobrunch’ile, mille raames tutvustame töö- ja praktikaprojektide olemust ning vastame kõigile tekkinud küsimustele. Lisaks saab tutvuda mõnusates oludes ka teiste organisatsioonidega, kes tunnevad Euroopa Solidaarsuskorpuse vastu huvi.

Registreeri end siin:https://forms.gle/QFto8QZmr91mrxgq9

Registreerimise tähtaeg on 5. september 2019.

Kontaktisik: Mirjam Kodi, mirjam.kodi@archimedes.ee, 6268971

Skip to toolbar