Rahvusvaheline seminar “Traineeships and Jobs in the Solidarity Sector – A Networking and Support offer for European Solidarity Corps Organisations“

29.08.2019

Seminar on loodud töö- ja praktikaprojektide võrgustiku loomiseks ning kogemuste ja praktikate jagamiseks. Seminar on nendele organisatsioonidele, kellel on juba kogemus ja kellele plaanis töö- ja praktikaprojektid tulevikus.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolitus toimub 09.10.2019-11.10.2019 Saksamaal, Berliinis.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimine

Seminarile oodatakse osalema kõiki Euroopa Solidaarsus korpuse töö- ja praktikaprojektide läbiviijaid, kelle on antud kvaliteedimärgis ning juba pisike kogemus. Lisaks ka neid, kellele on töö- ja praktikaprojektid alles plaaneerimisjärgus.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni 3 kohta.

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 06.September 2019

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Eleny Aalde (eleny.aalde@archimedes.ee; 697 9217)

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar