Rahvusvaheline koolitus: “Theatre and movement methods for facilitating learning”

02.09.2019

Koolituse eesmärk on toetada ja tutvustada draamatehnikaid noorsootöötajatele, kes töötavad erinevate noortegruppidega. Koolitusel tutvustatakse kuidas kasutada erinevaid kehaliikumis- ja draamatehnikaid õppimise ja isikliku arengu hõlbustamiseks kui töötad erinevate noortegruppidega.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolitus toimub 05.-08.11.2019, Iirimaal, Dublin’is.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Kandideerimine

Koolitusele oodatakse osalema noorsootöötajad, kes töötavad erinevate noortegruppidega ning kes jagaksid oma kogemusi töötades just vastava noortegrupiga. Koolitus on neile, kellel on vähene kogemus draamatehnikate kasutamises oma töös.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni 2 kohta.

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Kandideerimise tähtaeg on 18.september

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Eleny Aalde
(eleny.aalde@archimedes.ee; 697 9217)

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep
(triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar