Noortevaldkonna arengukava 2020+ tuleb eraldiseisvana

23.09.2019

Seoses kehtiva Noortevaldkonna arengukava lõppemisega saatsid 27. juunil Eesti noortevaldkonna katusorganisatsioonid ühispöördumise haridus- ja teadusminister Mailis Repsile ning kantsler Mart Laidmetsale, et avaldada toetust ja tunnustust uue perioodi noortevaldkonna arengukava väljatöötamisprotsessi algatamise eest.

Eelmise nädala lõpus saabus vastuskiri ministrilt, mis kinnitas, et 5. septembril toimunud valitsuskabineti nõupidamisel otsustati, et Noortevaldkonna arengukava tuleb eraldiseisvana ka uuel strateegilise planeerimise perioodil. Noortevaldkonna uue perioodi arengukava väljatöötamisprotsess annab võimaluse ühiselt järgmiseks perioodiks sihte seada ja noortepoliitiline kokkulepe saavutada.

Uut strateegilist perioodi ettevalmistades on minister tugevalt seisnud selle eest, et lähtutaks OECD soovitusest planeerida noortevaldkonda eraldiseisva arengukava kaudu ning oleks võimalikseni saavutatud hoida ja edasi arendada. Kuna demograafilises olukorras jääb noorte võimalus ümbritsevat elu kujundada väiksemaks,  peetakse oluliseks noortepoliitika edasist arengut, kus fookuses on noored tervikuna kõikide elualade sekkumistes.

SA Archimedese noortagentuuri juhataja Reet Kosti sõnul on võimatu eraldiseisva noortevaldkonna arengukava rolli Eestis ületähtsustada: “Eesti noorte osaluse ja mitmekülgse arengu võimalusi, nagu ka noorsootöö kiiret arengut, on viimastel kümnenditel soodustanud tugev siseriiklik ja Euroopa noortepoliitika. Pikaajalise visiooniga, selgeid eesmärke kandva poliitilise kokkuleppe omamine ja konkreetse tegevuskava elluviimine koos riigipoolse rahalise toega on aidanud oluliselt kaasa noorte poolt tunnustatud kvaliteedi saavutamisele. 

Oma eraldiseisev noortepoliitika on olemas nii Euroopa Liidul kui ka Euroopa Nõukogul, nagu ka paljudel teistel riikidel ja rahvusvahelistel organisatsioonidel, kuhu Eestigi kuulub. Miks ei peaks siis noortesõbralik riik, nagu Eesti seda kahtlemata on, noortevaldkonna arengukava ka edaspidi omada tahtma?

Eesti senist kurssi noortepoliitika arendamisel on tunnustanud paljud, sealhulgas Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon OECD. See nädal tõi meile ka teadmise, et meie praegune Noortevaldkonna Arengukava 2014-2020 on saanud suure rahvusvahelise tunnustuse osaliseks, olles ülemaailmse Tulevikupoliitika Auhindade konkursil 8 sekka jõudnud. Eesti särab 36 riigist konkursile esitatud 67 poliitika seast välja valitud 8 nominendi seas!”

·          Estonia: Youth Field Development Plan, 2014-2020

The Estonian Youth Field Development Plan (2014–2020) is one of the first youth policies globally to fully respect the Baku Principles for Youth Policy, and one of the very few to emphasize the link between public policies for young people and sustainability and the environment. This comprehensive government policy for young people and the youth sector is knowledge-based and evidence-informed, participatory in development and implementation, gender-responsive, employs a holistic approach to youth development, and is fully resourced. Despite Estonia being one of the smallest and least populous European countries, and one of the youngest democracies on the continent, it has a rich history of youth work, youth research and youth policy, and an overall framework and strategy for the youth sector that is globally considered among the best. Estonia’s Youth Field Development Plan promotes high levels of engagement with youth workers, with 20% of youth workers participating in training programmes in a year, and young people, with more than 50% of all young people being involved in youth work activities in any given year.

Skip to toolbar