Väeneiud andsid välja sootundliku tundekasvatuse metodoloogia käsiraamatu ja tundekaardid

27.09.2019

19.-20. septembril lansseeriti Tallinnas, Triinude Toiduministeeriumis toimunud „Väeneidude“ rühma juhendaja koolitusel “Agressiooni juhtimise koolitus neidude rühmas” eesti keelde tõlgitud sootundliku tundekasvatuse metodoloogia käsiraamat “Väeneiud” ning komplekti kuuluvad tundekaardid. 

Sootundliku tundekasvatuse metodoloogia olulisus peitub asjaolus, et ühiskonnas on noortele erinevad soolistatud ootused. Raamatu sisu avab agressioonitunnete positiivset mõju noore neiu iseseisvumisel ja enda tugevuste otsimisel. 

Koolitus toimus neidude huvigruppide, noortekeskuste tüdrukute klubide, tüdrukute klasside ja neidude ringide juhendajatele. Käsiraamat on alla laetav sealt, ent ühtlasi oleme loonud tabeli, kuhu kirja panna noorteavldkonna organisatsioonidel, kes mitu käsiraamatu ja kaartide eksemplari vajab. Palun arvestage seejuures, et raamatute transpordi organiseerimise eest SA Archimedese noorteagentuuri kontorist (L. Koidula 13a, Tallinn) ürituse toimumise kohta vastutate Teie. Järgi saab tulla kuni 16. oktoobrini tööpäeviti kell 9-17, leppides eelnevalt aja kokku sekretäri Monika Risoga (monika.riso@archimedes.ee).

Materjali trükk ja kujundus viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi kaasrahastamisel 2014–2020 elluviidavast tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine”.

Skip to toolbar