Ideede inkubaator noortevaldkonna arendusprojektidele

10.10.2019

Kui sul on suured ideed, mida soovid teostada, sobib selleks just strateegilise koostöö projekt!

Kutsume sind 27. novembril Tartusse, kus toimub Ideede inkubaator. Inkubaatorisse võid kaasa võtta oma idee, et saada mõte liikuma ning mõista, mida on oluline silmas pidada projekti kirjutamisel.

Kui sind huvitavad noortevaldkonna arendusprojektid (KA2), on see suurepärane võimalus omandada vajalikke teadmisi selle fondi võimalustest ja keerukohtadest.

Koolitus annab ülevaate Erasmus+ KA2 meetme tehnilistest nüanssidest, Eestis levinud meetme kasutamise kitsaskohtadest ning pakub lahendusi, kuidas parandada meetmest lähtuvalt kohalikku ja rahvusvahelist noortevaldkonna koostööd.

Koolitusele registreerimine: https://koolitus.edu.ee/training/2864.

Koolitus toimub Tartus ning täpne asukoht selgub novembri alguses.

Koolitusele on oodatud noortevaldkonnas tegutsejad, sh noortevaldkonna asutused ja ühingud ning nende töötajad (sh vabatahtlikud), seotud valdkondade asutused, ühingud ja nende töötajad (sh vabatahtlikud), koolituste ja uuringute teostajad, koolituste ja metoodikate arendajad, ametnikud, tööandjad, noored vanuses 7-26 jt.

Skip to toolbar