SA Archimedese noorteagentuur otsib moderaatoreid!

10.10.2019

SA Archimedese noorteagentuur otsib moderaatorit järgmistele sündmustele:

 • 20.11.2019 seminar “Tule SANA koolitajaks!” Tallinnas
 • 12.-13.12.2019 SANA koolitajate kohtumine Harjumaal
 • 17.12.2019 SANA programmide nõustajate (Erasmus + ja Euroopa Solidaarsuskorpus) seminar Tallinnas

“Tule SANA koolitajaks”

 Seminari eesmärk:

 • Informeerida potentsiaalseid uusi koolitajaid koostöövõimalustest Noorteagentuuriga. Seminari käigus tutvustame, milliseid koolitustegevusi 2020. aastal korraldame ning millistele tegevustele koolitajaid otsime 
 • Tutvustada, millised siseriiklikke ja rahvusvahelisi täiendõppe võimalusi koolitajale pakume
 • Kaardistada osalejate huvi Noorteagentuuri koolituste läbiviimise osas
 • Kaardistada osalejate eelnev koolitaja kogemus ning teadmised Erasmus + ja Euroopa Solidaarsuskorpus programmidest
 • Kaardistada osalejate täiendõppe vajadus Noorteagentuuri koolituste läbiviimiseks

 Ootused moderaatorile: 

 •  Koostöös Noorteagentuuri meeskonnaga seminaripäeva programmi loomine
 • Infovahetus seminaripäeva esinejate ja töötubade läbiviijatega, et päeva sisu    oleks tervik ja kõik teaksid, millal ja mida neilt oodatakse
 • Seminaripäeval kohalolek. Seminari orienteeruv kestvus 4h 
 •  Seminari päevast kokkuvõtva materjali koostamine 

 SANA koolitajate kohtumine

 Kohtumise eesmärk :

 • Koolitajatega koos kokkuvõtva ülevaate tegemine 2019.aastal toimunud  tegevustest
 • Koolitajatele 2020 tegevuste tutvustamine
 • Koolitajate koolitusvajaduse kaardistamine
 • Koolitajate tunnustamine

Ootused moderaatorile :

 • Koostöö Noorteagentuuri meeskonnaga sündmuse programmi koostamine 
 •  Infovahetus esinejate ja töötubade läbiviijatega, et päeva sisu oleks tervik ja kõik teaksid, millal ja mida neilt oodatakse
 •  Sündmuse päevadel kohalolek.Tegevused  jaotuvad kahele päevale kogumahus 8 h
 • Sündmusest kokkuvõtva materjali koostamine

 SANA programmi nõustajate (Erasmus + ja Euroopa Solidaarsuskorpus) seminar

Eesmärgiks on:

 • Nõustajatele kokkuvõtva ülevaate andmine 2019.aasta tegevustest
 • Nõustajatele 2020 tegevuste tutvustamine
 • Nõustajatelt tagasiside kogumine 2019. aasta tegevuste osas
 • Nõustajate koolitusvajaduse kaardistamine
 •  Nõustajate tunnustamine

Ootused moderaatorile :

 • Koostöös Noorteagentuuri meeskonnaga seminaripäeva programmi koostamine
 • Infovahetus seminaripäeva esinejate ja töötubade läbiviijatega, et päeva sisu    oleks tervik ja kõik teaksid, millal ja mida neilt oodatakse
 • Seminaripäeval kohalolek.Seminari orienteeruv kestvus 4 h 
 • Seminari päevast kokkuvõtva materjali koostamine

Saada oma pakkumine, mis sisaldab:

1. Koolitaja kvalifikatsioon (esita oma elulookirjeldus (CV), milles sisaldub erialane ettevalmistus, haridustase, praktiline kogemus ja vajadusel lisatekst kogemusest Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus programmi osas ning moderaatori töö kogemus).

Pakkumuste hindamisel võtame arvesse:

1. Moderaatori ettevalmistus ja praktiline töökogemus (max 25 p)

2. Eelnev kogemus Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus programmidega (max 25p)

3. Pakkumuse kogumaksumus (max 50 p). Madalaima hinnaga pakkumusele antakse maksimum punktid.Teistele pakkumustele antakse punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit: madalaim hind/konkreetse pakkumuse hind x 50 

Võtame kõikide pakkujatega ühendust ning teatame, kellega ja kuidas jätkame. Samuti jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks. 

Ühe modereerimise päeva eeldatav tasu jääb 448,43 euro juurde. Tegu on bruto töötasuga, mille maksame moderaatorile välja töövõtulepingu alusel. Mõistagi kuuluvad sündmuse raames tasumisele ka moderaatori transpordi-, majutus- ja toitlustuskulud.

Juhime Sinu tähelepanu, et kõik pakkumuskutses esitatud sündmused toimuvad 2019.aastal, kuid positiivse kogemuse korral jätame endale õiguse lepingut pikendada kuni kaks korda.

Sinu pakkumust ootame hiljemalt 21.10.2019 kell 22.00 e-posti aadressile piret.soosaar-maiberg@archimedes.ee 

Lisainfo: Marit Kannelmäe-Geerts, marit.kannelmae@archimedes.ee

Skip to toolbar