Haridus põnevaks ägedate katsetega!

14.10.2019

Teaduskeskus AHHAA ja Tamme Gümnaasium osalesid Erasmus+ KA2 strateegilise koostöö projektis nimega Boosting Science Education at School ning õpetasid ja õppisid, kuidas saaks koolitunde vürtsitada põnevate teaduskatsetega. Kahe aasta jooksul (oktoober 2017 – oktoober 2019) külastasime partnereid ja vahetasime parimaid praktikaid Rumeenias, Itaalias, Kreekas ja siinsamas Tartus. Lisaks lõime õpitu põhjal juhendmaterjali videoõpetuste ja huvitavaid katseid koondava kogumiku näol.

Euroopa STEM valdkonna õpetajatel ei ole tihtipeale aega, et viia ennast kurssi kõige põnevamate teadusharidusvõtetega. Seepärast kutsutigi ellu Boosting Science projekt, mis võimaldab õpetajatel õppida väga erinevate teadusharidusega tegelevate organisatsioonide juhendamisel, ning loomulikult jagada enda õnnestunumaid töövõtteid Euroopa kolleegidega. Igast riigist oli kaasatud üks kool ja üks mitteformaalne teadusharidusasutus. 

Boosting Science partnerid on:

  • Tamme Gümnaasium (Eesti) – moodne hästivarustatud gümnaasium, kus on muuhulgas ka geenilabor; 
  • Teaduskeskus AHHAA (Eesti) – Baltikumi suurim teaduskeskus, keskendub käed-külge katsetamisele ja interaktiivsetele näitustele;
  • Barnova kool (Rumeenia) – väike ja armas ajalooline maakool;
  • Ludor Engineering (Rumeenia) – IKT, robootika, tehnoloogia haridustegevuste arendaja ja koolituste läbiviija;
  • Larissa Muusikakool (Kreeka) – muusikaharidusele keskenduv gümnaasium;
  • Digital Idea (Kreeka) – IKT ja loodusteadustele keskenduvate haridustegevuste ja ürituste korraldaja;
  • Maria Montessori Rooma kool (Itaalia) – Montessori pedagoogikat (enesekasvatus, iseõppimine) rakendav alg- ja põhikool;
  • The Science Zone (Itaalia) – Roomas Sapienza ülikooli juures tegutsev väljasõitudel teadusharidus-töötubasid läbi viiv noorteorganisatsioon;
  • Euphoria (Itaalia) – juhtpartner, sotsiaalsetele ja hariduslikele probleemidele tähelepanu juhtiv MTÜ;

Projekti jooksul külastasid osalised kõigi nelja riigi partnerorganisatsioone (iga kord igast organisatsioonist 3-4 inimest), kus oli neile ette valmistatud neljapäevane koolituskava. Iga koolitus kulmineerus kohalikus koolis teaduspäevaga (School Science Day), kus koolitatavad rakendasid oma õpitut õpilaste peal. Seda küll vastavalt võimalustele – mõned kaasatud koolid olid algkoolid ja õpilaste inglise keele oskus oli madal. Kuid kui keel ei olnud barjääriks, siis toimis rahvusvaheline juhendajate grupp huvitava vaheldusena õpilaste tavarutiinile. 

Igal koolitusel tutvustasid võõrustajad vähemalt viit nende pool kasutatavat teaduskatset. Koolitatavad töötasid katsed põhjalikult läbi, täiendasid katseid oma mõtetega, viisid need teaduspäeval läbi ja lisaks mõtlesid välja ja filmisid üles katseid tutvustavad juhendvideod. Videote valmistamine oli algusest peale projekti sisse kirjutatud – esialgne mõte oli, et partnerid teevad seda koolituste järel iseseisvalt, kuid itaallaste mõte filmida katsed üles koolituse osana inspireeris teisigi nende eeskuju järgima. 

Hariduslike videote koos valmistamise kogemus on kõigile partneritele väga huvitav õppetund Boosting Science projektist. Vajalikud esinemisoskused, kaadrite läbi mõtlemine ja multikultuurse koostöö koordineerimine (sellega kaasnevate erinevate töövõtete, ootuste ja oskustega) ei ole triviaalsed küsimused, mida kõike saaks pärast koolitust järeltöötluses parandada. Tegemist oli inspireeriva sissejuhatusega audiovisuaalsesse haridusmeediamaailma, millest õpitud parimaid võtteid kavatsevad partnerid rakendada ka tulevikus.

Vaadake meie 20 videoõpetust meie YouTube’i kanalil Boosting Science Education at School. Äkki tahate ka ise midagi sarnast proovida – läbi viia põnevaid katseid või valmistada juhendvideoid? Lisasime igale videoõpetusele ka eesti-, itaalia-, kreeka- ja inglisekeelsed subtiitrid.

Videoõpetustega käib käsikäes meie loodud eestikeelne katsete kogumik, mis selgitab põhjalikult, mida iga katse jaoks vaja on ja kuidas katset läbi viia. Katsed kuuluvad kõik STEM valdkonda ning mõned eksperimentide näited on Bernoulli printsiibi uurimine, elektrostaatika, koola+mentos, osmoos, pendli võnkumine ja palju muud. 

Erasmus+ haridusvaldkonna strateegilise koostöö projekt Boosting Science oli kõigile osalistele väga meeldiv ja hariv mitmekülgne õppimisvõimalus. Teaduskeskus AHHAA ja Tamme Gümnaasium kavatsevad kindlasti sellistest projektidest osa võtta ka edaspidi.

Skip to toolbar