MIHUS otsib kunstnikku!

06.11.2019

Sihtasutus Archimedese noorteagentuur otsib ajakiri MIHUS 2019. aasta viimase numbri illustraatorit!  

Noorsootöö ajakiri MIHUS on suunatud kõigile noortevaldkonnast huvitatud inimestele, kuid peamiselt just neile, kes igapäevatöös noorsootöötajatena tegutsevad. Ajakiri pakub lugemist nii teoreetilistest kui ka praktilistest lähenemistest valdkondadest ja ühiskonna arengutest, mis noorsootööga tihedalt seotud.  

Ajakiri ilmub aastast 2009 ja on olnud alati lisaks väärt sisule tunnustatud ka vägeva kujunduse poolest. Alates käesolevast aastast ilmub ajakiri vaid veebis. Veebis on lugejaid u 3000 inimest aastas. Käesoleva aasta viimane number on planeeritud ilmuma detsembri lõpus, seega illustratsioonid peavad olema valmis hiljemalt 13.12.2019. Ootame illustratsioone u 10-15 tekstile. Sel korral on teemaks noorsootöötaja eneseareng. Sisuteemade hulgast leiab nii isikliku kui professionaalse arengu, vaimse tervise, õppimise toetamise kui ka mängimise, laisklemise ja väärtustamisega seotud teemasid. 

Pakkumuses tuleb esitada:

  • Illustratsiooni näidis teemal “Eneseareng” (mis oleks inspieeritud eelmainitud teemadest)
  • Illustratsiooni hind (esitada nii 1 pildi kui ka 15 pildi hind kokku, bruto summa)

Kuna eelmine ajakirja kujundus oli stiililt ja värvidelt tagasihoidlik, siis uuelt numbrilt ootame enam värvi ja maksimalismi, et see aasta ägeda energiaga teele saata. Soovime näha kaanekunsti, mis ühest küljest tekitab noorsootöötajates (oluline on arvestada, et ajakirja sihtgrupp on täiskasvanud noortega töötavad inimesed, mitte noored) huvi ja indu seda lugeda, kuid samas peaks olema tegemist materjaliga, mis sisaldab ka visuaalset inspiratsiooni. 

Pakkumiste hindamisel hinnatakse pakkumise hinda (40%) ja illustratsiooni näidet (60%). Peale pakkumuste esitamist jätab hankija endale õiguse kõigi pakkujatega läbirääkimisi pidada. Pakkumise palume esitada hiljemalt 13.11.2019. Võitjaks osutunud kunstnikuga sõlmitakse võlaõiguslik leping. 
Pakkumine tuleb esitada elektrooniliselt ajakiri MIHUS peatoimetaja Laura Välik e-posti aadressile (laura.valik@archimedes.ee). 

Ajakirja väljaandmist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidavast tegevusest „Noorsootöötajate koolituste arendamine“.

Skip to toolbar