Rahvusvaheline koolitus “One 2 One” – supporting learning face-to-face”

20.12.2019

„ONE 2 ONE“ on programmi Erasmus+ Euroopa Noored raames korraldatav rahvusvaheline koolitus, mille fookuses on noorsootöötajate võimalus toetada noorte arengut läbi üks-ühele individuaalse suhtluse. Koolituse käigus uuritakse lähemalt õppimise olemust ja arutletakse, mida tähendab õppimise toetamine üks-ühele suhtluses; jagatakse kogemusi erinevatest lähenemistest ja keskkondade mõjust õppimisele ning arendatakse oskusi toetamaks õppimisega seonduvat enesereflektsiooni.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 23.03.2020–29.03.2020 Saksamaal (Hattingen).

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud noorsootöötajad ja noorteliidrid, huvihariduse ja -tegevuse spetsialistid, ka noortevaldkonnaga kokku puutuvad haridustöötajad:

– kõik, kes soovivad töös noortega toetada õppimist läbi üks-ühele suhtlemise ja näevad vajadust suurendada oma pädevusi töös noortega;

– kes on vähemalt 18 aastat vanad ja kes oskavad inglise keelt piisavalt selleks, et koolitusest aktiivselt osa võtta.

Kandideerimise tähtaeg on 31.01.2020.a (uus tähtaeg).

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni kolm kohta.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Eleny Aalde (eleny.aalde@archimedes.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar