Rahvusvaheline partnerlusseminar “Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects”

20.12.2019

“Inclusion matchmaking – Find European partners for inclusion projects” on partnerlusseminar, mille eesmärk on viia kokku erinevate riikide noorsootöötajad, et soodustada uute koostööpartnerite leidmist, kellega koos arendada välja häid kaasatusele suunatud rahvusvahelisi noorteprojekte Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide raames.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Koolituse töökeeleks on inglise keel.

Koolitus toimub 25.02.2020–29.02.2020 Sloveenias (Laško).

Sloveenias toimuva partnerlusseminariga on seotud ka järgmised kohalikud tegevused:

  • Kohalik sissejuhatav seminar, mis toimub 06.02.2020 ja mille eesmärgiks on tutvustada osalejatele Erasmus+/ESK programmi võimalusi ning valmistada nad ette rahvusvaheliseks projektilaboriks Sloveenias;
  • Vajadusel võimaldame nõustajate toe oma Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpuse projekti idee arendamiseks ja elluviimiseks jooksvalt kuni taotluse esitamiseni. 

Kandideerimine

Kandideerima on oodatud noorsootöötajad, noortejuhid ja projektijuhid, kes soovivad strateegilisemalt arendada ja ellu viia rahvusvahelisi kaasava noorsootöö projekte.

Kandideerimise tähtaeg on 10.01.2020.a.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni viis kohta.

Ingliskeelse lisainfo koolituse kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 0 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida, siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Kaisa Mihklepp (kaisa.mihklepp@archimedes.ee).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Koolitus toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar