Rahvusvaheline kohtumine mobiilsetele noorsootöötajatele “Come as you are”

02.01.2020

Mobiilne noorsootöö on ennetustöö, mille eesmärgiks on noorega usaldusliku kontakti loomine ja hoidmine ning seeläbi noore toetamine, motiveerimine ja suunamine. Nüüd on võimalus mobiilsetel noorsootöötajatel minna ühele põnevale kohtumisele Soomes. “Come as You Are” kohtumise eesmärk on kokku kutsuda noorsootöötajad, kes tegelevad just selle teemaga ning kes sooviksid oma kogemusi jagada ja üksteiselt õppida.

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Kohtumise töökeeleks on inglise keel.

Kohtumine toimub 03.03.2020 – 06.03.2020 Soomes.

Kandideerimine

Kohtumisele oodatakse osalema noorsootöötajaid, kes tegelevad mobiilse noorsootööga.

Kandideerimise tähtaeg on 12.01.2020.a.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni kolm kohta.

Ingliskeelse lisainfo kohtumise kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 30 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Eleny Aalde (eleny.aalde@archimedes.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Skip to toolbar