Rahvusvaheline õppevisiit “We Are All In”

02.01.2020

Õppevisiidi eesmärgiks on vähemate võimalustega noorte kaasamise teemaliste projektide tutvustamine ning uute projektide tegemiseks vajalike kontaktide loomine. 

Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Õppevisiidi töökeeleks on inglise keel.

Õppevisiit toimub 23.–27.02.2020 Ungaris (Budapest).

Kandideerimine

Õppevisiidile oodatakse osalema kvaliteedimärgisega organisatsioonide esindajaid, kellel on Erasmus+ või Euroopa Solidaarsuskorpuse projektide kogemus ning kes sooviksid järeltegevusena kaasatuse projektiks mõtteid ja kontakte koguda ning kaasatuse projekti esitada. Organisatsiooni esindaja võib olla vabatahtlike koordinaator või tuutor, kes tegeleb kaasatuse projektidega või siis noorsootöötaja või noorteliider.

Kandideerimise tähtaeg on 09.01.2020.a.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni kaks kohta.

Ingliskeelse lisainfo õppevisiidi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Eleny Aalde (eleny.aalde@archimedes.ee; 697 9217).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@archimedes.ee; tel 697 9223).

Skip to toolbar