Noorteagentuur otsib projektijuhti inimõiguste hariduse edendamiseks noortevaldkonnas

22.01.2020

SA Archimedese noorteagentuur (SANA) on alates 2016. aastast ellu viinud väärtusarenduse tegevuskava noortevaldkonnas. Selle raames oleme läbi viinud mitmeid inimõiguste hariduse alaseid kohalikke ja rahvusvahelisi koolitus- ja arendustegevusi noorsootöötajatele, koolitajatele ja noortele, mille tulemused vajavad Eestis laiemat kandepinda ja levitamist.

2020. aastal oleme plaaninud ellu kutsuda kampaania „Siin hoolime“, mille eesmärk on noortega arvestavate ja neist hoolivate keskkondade kujundamine ja esiletõstmine. Peame oluliseks noorte kaasamist kampaania elluviimisesse. Ühtlasi plaanime ellu viia rahvusvahelise jätkuprojekti inimõiguste hariduse teemal koostöös Erasmus+ riiklike agentuuridega, et kogutud inimõiguste hariduse alaseid õpimaterjale, koolituskontseptsioone ning poliitikasoovitusi levitada ja koolitusi ellu viia.

Töö tulemusena:

 • on kavandatud ja tulemuslikult ellu viidud “Siin hoolime” kampaania koostöös noortevaldkonna ja inimõiguste valdkonna partneritega;
 • on kavandatud ja tulemuslikult ellu viidud inimõiguste hariduse alane rahvusvaheline koostööprojekt „Noored inimõiguste eest“ koostöös teiste Erasmus+ riiklike agentuuridega, sealhulgas:
  • noorsootöötajatele ja noortevaldkonnas tegutsevatele koolitajatele suunatud inimõiguste hariduse koolitusmooduli ellu viimine Eestis;
  • Euroopa riiklike agentuuride töötajatele suunatud koolitusmooduli arendamine inimõiguste hariduse alal, metoodiliste käsiraamatute ja muude õppematerjalide koondamise ja väljatöötamise korraldamine;
  • rahvusvahelise projekti “Noored inimõiguste eest” materjalide, tulemuste ja poliitikasoovituste levitamine noortevaldkonnas riiklikul ja Euroopa tasandil;
  • inimõiguste hariduse lõimimine Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse ja programmide elluviimisesse.

Ootused projektijuhile:

 • inimõiguste alusväärtuste jagamine
 • kompetentsus ja varasem töökogemus inimõiguste hariduse alal
 • kogemus noortele ja/või täiskasvanutele suunatud kampaaniate või programmide ja koolitusseminaride väljatöötamise ja eduka elluviimisega
 • varasem kokkupuude poliitikatööga ning strateegiate kujundamise ja elluviimisega
 • rahvusvahelise koostöö kogemus
 • ladus sõnaseadmisoskus nii sõnas kui kirjas ja avaliku esinemise julgus
 • väga hea inglise ja soovitatavalt vene keele oskus

Palume saata hiljemalt 29. jaanuariks e-posti aadressil monika.riso@archimedes.ee järgmine info vabas vormis:

 • CV koos motivatsiooni ja varasemate kogemuste tutvustusega, lähtuvalt projektijuhile seatud ootustest
 • arvestuslik tunnihind ilma ja koos kõigi maksudega

Pakkumiste hindamisel hindame pakkuja kompetentsust ja varasemat kogemust (70 punkti) ja pakkumise hinda ilma maksudeta (30 punkti, arvestusega vähim on parim).

Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.

Valituks osutunud isikuga sõlmitakse võlaõiguslik leping perioodiks 02/2020-31/12.2020. Eduka koostöö puhul võib osapoolte kokkuleppel pikendada lepingut täiendava kalendriaasta ulatuses. Indikatiivne töökoormus nädalas on 30 tundi.

Lisainfo:
reet.kost@archimedes.ee

Skip to toolbar