Rahvusvaheline konverents „Democracy Reloading Launching Conference“

18.02.2020

Konverentsi teemaks on kohalike omavalitsusükstuste roll noorte kaasamisel kohalikku ühiskonnaellu ja otsustusprotsessi. Konverentsil tutvustatakse veebipõhist enesearendamise vahendit „Democracy Reloading Online Toolkit“, mis on mõeldud omavalitsuste kompetentsuse tõstmiseks. Põhjalikum ingliskeelne kirjeldus on leitav SALTO kodulehelt.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Konverents toimub 16.-19.03.2021 Portugalis.

Kandideerimine

Konverentsile oodatakse osalema kohalikus omavalitsuses noorsootööga tegelevaid inimesi ning noorsootöötajaid, kes tegelevad noorte kaasamisega kohalikku ühiskonnaellu ja otsustusprotsessi.

Kandideerimise tähtaeg on 30.06.2020.

Eesti osalejatele on ette nähtud kuni neli kohta.

Ingliskeelse lisainfo konverentsi kohta ja elektroonilise kandideerimisvormi leiate SALTO kodulehelt. Kandideerimiseks peate olema registreerunud SALTO kodulehe kasutajaks. Veenduge, et lisaks avalduse salvestamisele selle ka esitate („submit“).

Lähtudes SANA 2019-2020 strateegilistest eesmärkidest, eelistame maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevaid noorsootöötajaid. Geograafilised prioriteedid: Põlvamaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Järvamaa, Läänemaa ja Raplamaa.

Osalustingimused

Toitlustus- ja majutuskulud katab korraldaja.

SANA eraldab õpirändes osalejale Erasmus+: Euroopa Noored programmi stipendiumi, mis katab reisi- ja kindlustuskulud. Stipendiumi eraldamiseks sõlmitakse leping. Reisikorraldusega tegeleb stipendiumisaaja ise.

Stipendiumisaaja omaosalus on 50 eurot.

NB! Juhul, kui Teie õpirändes osalemist takistab midagi, mille osas saame ühiselt lahendusi otsida (sh omaosaluse määr), siis andke meile sellest teada.

SANA rolliks on pakkuda Teile tuge ja anda nõu nii ettevalmistumisel enne õpirännet kui ka järeltegevuste elluviimisel õpirände kogemuse järgselt.

Õpirände sisulistes küsimustes, sh õppetööle häälestumise ja õpirändejärgsete plaanide tegemise osas, aitab Teid Anastassia Putškova (anastassia.putskova@harno.ee; 626 8990).

Stipendiumi kasutamisega seotud küsimustes aitab Teid Triin Saulep (triin.saulep@harno.ee; tel 697 9223).

Konverents toimub programmi Erasmus+: Euroopa Noored (ingl Erasmus+:Youth In Action) koolitus- ja koostöökava (TCA) raames, mille põhieesmärgiks on noorsootöötajate täiendkoolituse ja rahvusvahelise kogemuste vahetuse toetamine.

Skip to toolbar