OSALISELT PIKENDATUD – SA Archimedese noorteagentuur otsib vabatahtliku teenistuse nelja tugiisikut perioodiks 20.01.2020 – 20.01.2022

21.02.2020

Pikendatud: otsime 1 inglise-eesti ja 1 vene-eesti tugiisikut. Kandideerimise tähtaeg 02.03.2020!

Tugiisik on isik, kes pakub Noorteagentuuri poolt psühholoogilist toetust vabatahtlikele. Tegemist on toetusega, mida pakutakse vajaduse tekkides lisaks tavapärasele vabatahtliku toetusstruktuurile (tuutor, mentor jne). Otsime nelja tugiisikut, kellel on valmisolek osutada teenust üle Eesti ja kellest

 • 3 osutavad teenust inglise ja eesti keeles
 • 1 osutab teenust vene ja eesti keeles

Tingimused kandidaadile

 • Eesti ja inglise keele või vene keele oskus piisaval tasemel teenuse osutamiseks
 • Eelnev kokkupuude Euroopa vabatahtliku teenistusega 
  • pika-ajalise vabatahtliku teenistuse läbimine (2-12 kuud) või
  • tugiorganisatsiooni töös osalemine vähemalt 1 aasta vältel
 • Erialane kõrgharidus (psühholoogia)
 • Töökogemus psühholoogi või psühholoogilise nõustajana vähemalt 3 aastat

Töötasu

Töötasu ühe nõustamisjuhtumi kohta (varieerub erinevatel juhtumitel, kuid võib sisaldada ettevalmistust, ühte või kahte kohtumist, järeltegevusi – sh suhtlust vabatahtlikuga e-posti teel) 175 eurot, mis tasutakse arve alusel või sõlmitakse teenusepakkujaga käsundusleping, mille puhul on samuti kogukulu 175 eurot.

Hankes osalemiseks palume esitada

 • CV (oluline, et mõistaksime Sinu ettevalmistust ja kogemust psühholoogilise toe pakkumisel (kuude täpsusega) ning kokkupuudet vabatahtliku teenistusega (kuude täpsusega))
 • Haridust tõendav dokument

Kandideerimisdokumentides täpsustada

 • Millisele profiilile kandideeritakse (kas teenustus osustatakse inglise ja eesti keeles või vene ja eesti keeles)
 • Pakkuja nimi ja pakkuja registrikood või eraisikuna kandideerides isikukood

Pakkumine tuleb saata e-posti aadressile anett.manniste@archimedes.ee

Kandideerimistähtaeg: 10.01.2020

Juhtumite jagamine edukate pakkujate vahel toimub pakkumuste pingerea pinnalt. Pingerida moodustatakse järgneva valemi alusel:

 • Eelnev kogemus psühholoogi või psühholoogilise nõustajana osakaal 50 punkti (hindamisvalem: konkreetse kogemus (kuud) jagatud pikima kogemuse kuude korrutatud väärtuspunktide osakaaluga);
 • Vabatahtliku teenistuse läbimine osakaal 25 punkti (hindamisvalem: konkreetse kogemus (aastate) jagatud pikima kogemuse kuudega korrutatud väärtuspunktide osakaaluga);
 • Tugiorganisatsiooni töös osalemine osakaal 25 punkti (hindamisvalem: konkreetse kogemus (kuudes) jagatud pikima kogemuse kuudega korrutatud väärtuspunktide osakaaluga);

Hindamistäpsus on kaks kohta peale koma.

Küsimuste korral võta ühendust Anett Männiste anett.manniste@archimedes.ee

Skip to toolbar